Dnes
Teplota: 28.0 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z 8. zasedání zastupitelstva města Náchoda konaného dne 17. prosince 2007

I. Zastupitelstvo město p r o j e d n a l o

a/ Majetkoprávní úkony obce
b) Půjčku z programu SPD
c) Změnu podmínek kontroly MěSSS Marie

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ Převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 2244A, 2385A, 2400A, 2693A
b/ Smlouvu o půjčce z dílčího programu PRK - SPD 200701 Královéhradeckého kraje Podpora přípravy projektů a zpracování žádostí o podporu číslo smlouvy PRK - SPD 200701/31
c/ Prodej bytové jednotky Bílá 1958/1 dle zásad prodeje bytů
d/ Ukončení kontroly v MěSSS Marie

III. Zastupitelstvo města r u š í

a/ usnesení k č. 2400 ze dne 26.6.2006 ve vztahu k pozemku č. 195/1 k.ú. Běloves

IV. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í

a/ Zprávu předsedy kontrolní výboru zastupitelstva města

V. Zastupitelstvo města u k l á d á

odboru sociálních věcí a zdravotnictví :
a/ zrealizovat dotazníkové šetření v MěSSS Marie kontrolnímu výboru :
a/ do příštího zasedání zastupitelstva připravit návrh na novou kontrolu v MěSSS MarieIng. Pavla Maršíková
místostarostka
Ing. Jaroslav Rohulán
místostarosta