Dnes
Teplota: 24.1 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Náchoda
konaného dne 10. listopadu 2010I. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í

a) Složení slibu členů zastupitelstva podle § 69 odst. 2 zákona o obcích

II. Zastupitelstvo města s t a n o v u j e

v souladu s § 84 odst. 2 písm. p) zákona o obcích
a) 3 členy zastupitelstva města dlouhodobě uvolněné pro výkon funkce tj. starostu a 2 místostarosty
b) 9 členů rady města

III. Zastupitelstvo města v o l í

v souladu s § 84 odst. 2 písm. p) zákona o obcích
Jana Birke do funkce starosty
Ing. Tomáše Šuberta do funkce 1. místostarosty
Mgr. Drahomíru Benešovou do funkce 2. místostarosty
Miroslava Bráta, Ing. Aleše Cabicara, Ing. Ivu Cvetanovu, Libora Fiedlera,
Mgr. Karla Petránka a MUDr. Ladislava Tichého za členy rady města


Ing. Tomáš Š u b e r t
1. místostarosta
Jan B i r k e
starosta
Ověřovatelé zápisu :
Jiří R u d o l f
 
Ing. Josef H a š e k