Dnes
Teplota: 26.6 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z 25. zasedání zastupitelstva města Náchoda
konaného 27. května 2013I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Majetkoprávní úkony obce
b/ Dotace z rozpočtu města Náchoda - sport
c/ Dotace z rozpočtu města Náchoda - veřejná podpora de minimis
d/ Rozpočtová opatření
e/ Vyřazení majetku
f/ Statut FRR
g/ Dodatek ke zřizovací listině Kino Vesmír

II. Zastupitelstvo města s ch v a l u j e

a/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 2126, 3390, 3290, 3317, 3378
b/ č. 2944 - nabytí do vlastnictví Města Náchoda pozemkových parcel č. 43/1, č. 163/5, č. 166/9, č. 166/33 v k.ú. Lipí u Náchoda a smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/HNA/1516/2013-HNAM , nabytí pozemkových parcel č. 669/19, č. 677/13, č. 1399/2, č. 2067/37, č. 2067/40 v k.ú. Náchod a smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/HNA/1569/2013-HNAM
c/ smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/57/2013 až č. SMF/65/2013 dle návrhu
d/ smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - veřejná podpora de minimis č. SMF/55/2013 dle návrhu
e/ rozpočtová opatření od 15.4.2013 dle návrhu
f/ na návrh škodní a likvidační komise ze dne 9.4.2013 a rady města ze dne 16.4.2013 vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v ceně nad 20.000 Kč/kus dle návrhu
g/ prodej automobilu PRAGA NAA 37-55, inventární č. MUNAH0000NY9, rok výroby 1961, za nejvyšší cenovou nabídku panu Vladimíru Vávrovi, Malá Strážnice 50, Nové Město nad Metují za cenu Kč 20.501,-
h/ nové znění Statutu fondu rezerv a rozvoje
ch/ Dodatek č. 2 ke ZL Kino Vesmír, Hurdálkova 147, Náchod

III. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í

a/ č. 3290 - zvětšení záboru pozemku č. 560/1 k. ú. Běloves

Ing. Tomáš Š u b e r t
1. místostarosta
Jan B i r k e
starosta