Dnes
Teplota: 28.4 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení ustavujícího zasedání zastupitelstva města Náchoda
konaného dne 15. listopadu 2002

I. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í


a) Složení slibu všech členů zastupitelstva podle § 69 odst. 2 zákona o obcích

II. Zastupitelstvo města s t a n o v u j e


v souladu s § 84 odst. 2 písm. p) zákona o obcích
a) 3 členy zastupitelstva města dlouhodobě uvolněné pro výkon funkce tj. starostu a 2 místostarosty
b) 9 členů rady města

III. Zastupitelstvo města v o l í


v souladu s § 84 odst. 2 písm. p) zákona o obcích
Ing. Oldřicha Čtvrtečku do funkce starosty
Ing. Pavlu Maršíkovou do funkce místostarosty
Ing. Jaroslava Rohulána do funkce místostarosty
MUDr. Jaroslavu Benešovou, Ing. Ivu Cvetanovou, Libora Fiedlera, Hanu Kopeckou, MVDr. Josefa Řeháka a Ing. Tomáše Šuberta za členy rady města

V Náchodě 15. listopadu 2002

Ing. Pavla Maršíková
místostarostka
Ing. Oldřich Čtvrtečka
starosta