Botička na vozidle

Zjistili jste po návratu ke svému vozidlu, že je zablokováno technickým prostředkem k zabránění odjezdu vozidla, tzv. „botičkou"? Vězte, že Vám botičku nasadili strážníci městské policie a to z důvodu, abyste neodjeli z místa přestupku, a aby s Vámi mohli strážníci přestupek, ze kterého jste podezřelý projednat.

Strážník je dle § 17a zákona 553/1991 Sb. o obecní policii oprávněn použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla v případě, že:

  • - je vozidlo ponecháno na místě, kde je zakázáno stání nebo zastavení
  • - vozidlo stojí na místě, do kterého je vjezd zakázán místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích
  • - vozidlo stojí na chodníku tam, kde to není povoleno
  • - je vozidlem, proveden neoprávněný zábor veřejného prostranství

O nasazení botičky jste informováni nálepkou „Upozornění o zablokování vozidla", které Vám strážník umístí na levé boční okénko u řidiče. Botička se zpravidla nasazuje na levé přední kolo, aby si jí řidič při příchodu k vozidlu všiml. Mohou však nastat situace, kdy na toto kolo nelze nasadit a strážník musí botičku nasadit na jiné kolo. Proto, prosím, svá vozidla před odjezdem vizuálně zkontrolujte. Pro dobrou viditelnost používá městská policie botičky v jasné žluté barvě. Pokud máte podezření, že nasazením botičky došlo k poškození Vašeho vozidla, sdělte tuto skutečnost strážníkovi, kterého žádáte o odstranění botičky (tel. 491426186, mobil 739548951). Strážníci právě z těchto důvodů před nasazením botičky pořizují fotodokumentaci.

Strážník po převzetí telefonické žádosti o odstranění botičky vyšle v co nejkratší možné době na místo hlídku, která dle § 17a odst.3 zákona 553/1991 Sb. o obecní policii botičku z vozidla odstraní :

  • - po projednání přestupku v blokovém řízení,
  • - po zjištění totožnosti osoby, která vozidlo na místě ponechala,
  • - po provedení nezbytných úkonů ke zjištění takové osoby
  • - nebo po uhrazení nákladů za přiložení a odstranění technického prostředku provozovatelem vozidla

V případech, kdy je městské policii znám řidič, který vozidlo na místě ponechal, provádí se přiložení a odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla na náklady tohoto řidiče.