Dnes
Teplota: 18.0 °C

Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves, příspěvková organizace

Skatepark

Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves, příspěvková organizace

Kontaktní osoba: Ing. Jan Čtvrtečka
E-mail: j.ctvrtecka@mestonachod.cz
Adresa:
Masarykovo náměstí 40, Náchod, PSČ 547 01 IČO: 064 35 483

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti
1. Organizace je zřizována za účelem odborné správy přírodních léčivých zdrojů a souvisejících zařízení nebo objektů lázeňského místa Běloves, a to v rozsahu vymezeném předmětem činnosti organizace.
2. Předmětem hlavní činnosti organizace je:
a) správa přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Běloves dle zákona č. 164/2001 Sb., lázeňského zákona, ve znění pozdějších předpisů,
b) správa, využití, ochrana, údržba a režimní měření zdrojů přírodních minerálních vod a ostatních výronů minerálních vod, a
c) investorská činnost v rámci zřízení, oprav nebo údržby jímacích, distribučních, akumulačních a jiných zařízení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod a plynů.