Dnes
Teplota: 0.7 °C

Poskytnuté informace podle zákona č.106/1999 Sb.Datum 12.02.2024
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o dokumentech k podnětu o možném přestupku


Datum 08.02.2024
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o k. ú. Machov, odkaz na zveřejněné informace


Datum 29.01.2024
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o zajišťování přípravy občanů k obraně státu


Datum 16.01.2024
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace z registru silničních vozidel


Datum 16.01.2024
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o stavbách FVE 5 MW a vyšším od 1.8.2023


Datum 08.01.2024
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o stavu prošetření podnětu


Datum 04.01.2024
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o investičních plánech města na rok 2024


Datum 04.01.2024
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o stavebních rozhodnutích za 4. Q 2023


Datum 20.12.2023
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o umístění stacionárních a úsekových měření rychlosti, o kamerách v Náchodě - odkaz na zveřejněné informace


Datum 19.12.2023
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace o poskytnutí rozsáhlých el. informacích o dokumentaci stavby


Datum 27.11.2023
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o dokumentech vydaných MěÚ Náchod ke stavbě obchvatu Náchoda


Datum 22.11.2023
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o zaměstnancích města


Datum 09.11.2023
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o činnosti stavebního úřadu - odkaz na zveřejněné informace


Datum 09.10.2023
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o stavebních řízeních za 3. Q 2023


Datum 02.10.2023
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o k. ú. Machov - odkaz na zveřejněné informace


Datum 21.09.2023
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Část informací o ohňostrojích


Datum 12.09.2023
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o okolnostech podnětu podaného ČAK


Datum 24.08.2023
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o komunikacích v k. ú. Běloves


Datum 10.08.2023
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o některých připomínkách a námitkách podaných ke změně č. 2 ÚP městysu Machov


Datum 03.08.2023
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o stavbě pro reklamu v obvodu dráhy


Datum 19.07.2023
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o stavbách FV elektráren o výkonu 5 MW a vyšším


Datum 18.07.2023
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace z oblasti odstraňování staveb


Datum 17.07.2023
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o stavebních řízeních za 2. Q 2023


Datum 28.06.2023
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o odstranění reklamních ploch


Datum 21.06.2023
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace o obsahu poskytnutých informací o dvou oblastech působnosti města


Datum 20.06.2023
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o dopravním značení v k. ú. Skalka u Č. Metuje


Datum 19.06.2023
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o zajištění ochrany oznamovatelů


Datum 04.05.2023
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o okolnostech prodejního stánku se jmelím 2022


Datum 03.05.2023
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace-důvod odmítnutí žádosti o vysvětlení postupu odboru výstavby


Datum 25.04.2023
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace - důvod odmítnutí informace o vrtu k tepelnému čerpadlu


Datum 12.04.2023
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o rozhodnutích dle stavebního zákona za 1. Q 2023


Datum 03.04.2023
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o rozhodnutích o vodoprávních přestupcích od roku 2014


Datum 27.03.2023
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace o rozsáhlých el. poskytnutých informacích


Datum 16.03.2023
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o reklamních zařízeních


Datum 15.03.2023
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o zajištění ochrany oznamovatelů, odkaz na internet. stránky s informacemi


Datum 15.03.2023
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o pozemcích v k. ú. Staré Město nad Metují


Datum 07.03.2023
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o investičních plánech 2023-2024


Datum 21.02.2023
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace o důvodu odmítnutí informace o dobové plánovací dokumentaci


Datum 01.02.2023
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace o důvodech odmítnutí žádosti o informace o dopravních přestupcích


Datum 18.01.2023
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o jménu Honza


Datum 17.01.2023
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o pomoci Ukrajině


Datum 11.01.2023
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o realizaci ohňostrojů


Datum 06.01.2023
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o stavebních řízeních za 4. Q 2022


Datum 06.01.2023
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o investicích města na rok 2023


Datum 05.01.2023
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace o důvodu odmítnutí informace o čase narození


Datum 21.12.2022
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o postupu města při zadávání veřejných zakázek


Datum 20.12.2022
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace o důvodech odmítnutí žádosti o vile Panzinka


Datum 02.12.2022
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace o dokumentech ke stavbám RD v k.ú. Lipí u Náchoda


Datum 10.11.2022
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o několika oblastech samosprávy


Datum 08.11.2022
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Sdělení o odložení žádosti o informace - nevztahují se k působnosti MěÚ


Datum 25.10.2022
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o některých přestupcích


Datum 25.10.2022
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o dění v Náchodě, o místních základních školách - odkaz na zveřejněné informace


Datum 06.10.2022
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o stavebních řízeních za 3. Q 2022


Datum 04.10.2022
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Další informace o umístění reklamního zařízení


Datum 29.09.2022
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o umístění reklamního zařízení


Datum 29.09.2022
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o okolnostech možného znečištění ovzduší


Datum 11.08.2022
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o prodeji pozemků v k. ú. Běloves


Datum 05.08.2022
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o odstranění staveb od 2/2022


Datum 18.07.2022
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o okolnostech aplikace opatření obecné povahy-stanovení místní úpravy provozu na pozem. komunikaci


Datum 14.07.2022
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o stavebních řízeních za 2. čtvrtletí 2022


Datum 27.06.2022
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace - důvod odmítnutí informace o skládce odpadu


Datum 20.05.2022
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Sdělení o odložení žádosti o informace o obchvatu Náchoda


Datum 21.04.2022
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o dvou obchodních společnostech


Datum 11.04.2022
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o rozhodnutích dle stavebního zákona za 1. Q 2022


Datum 30.03.2022
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Sdělení o odložení žádostí o informace o Ukrajině


Datum 24.03.2022
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace o poskytnutí mimořádně rozsáhlých el. informací


Datum 23.03.2022
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace o nahlédnutí do dokumentů


Datum 21.03.2022
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o změně č. 1 ÚP Vysoká Srbská


Datum 17.03.2022
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Část informací o rozhodnutích o odstranění stavby


Datum 14.03.2022
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace o důvodu odmítnutí žádosti - info při přípravě rozhodnutí


Datum 09.03.2022
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o etickém kodexu


Datum 09.03.2022
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o záboru chodníku


Datum 08.03.2022
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Sdělení o odložení žádosti o informace o Ukrajině


Datum 24.02.2022
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o stacionárních radarech na území ORP Náchod


Datum 23.02.2022
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace - poskytnutí kopií listin o možných přestupcích


Datum 28.01.2022
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o závazných stanoviscích za rok 2021


Datum 20.01.2022
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o investičních plánech na rok 2022


Datum 07.01.2022
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o stavebních řízeních za 4.Q 2021


Datum 21.12.2021
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o plotech v Dolní Radechové


Datum 13.10.2021
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace - o stavebních řízeních za 3. Q 2021


Datum 07.10.2021
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Sdělení o odložení žádosti o informace adresované Krajskému soudu v Praze


Datum 06.10.2021
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o Covid-19, o voličských průkazech


Datum 30.09.2021
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace - důvod pro odmítnutí žádosti - info neexistuje


Datum 25.08.2021
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o loveckých lístcích pro cizince


Datum 05.08.2021
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o existenci a obsahu některých dokumentů


Datum 20.07.2021
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace - o stavebních řízeních za 2.Q 2021


Datum 17.06.2021
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o spolupráci s Čínou


Datum 03.05.2021
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace - podmínky vrácení řidičského oprávnění


Datum 21.04.2021
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace - poskytnutí kopií ze správního spisu


Datum 19.04.2021
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace - ke stavebním řízením za 1. čtvrtletí 2021


Datum 07.04.2021
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovod. informace k žádosti o úplné kopie námitek ke Změně č. 1 ÚP V. Srbská


Datum 18.03.2021
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o investičních plánech 2021-2022 - odkaz na zveřejněnou informaci


Datum 17.03.2021
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace ke Změně č. 1 ÚP Vysoká Srbská


Datum 11.03.2021
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o aplikaci zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veř. správě


Datum 18.02.2021
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o zadávání veřejných zakázek


Datum 17.02.2021
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace - důvod odmítnutí informace o opatřeních v lesích


Datum 02.02.2021
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Informace o způsobech vymáhání pohledávek


Datum 25.01.2021
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace - důvody odmítnutí info o držitelích loveckých lístků


Datum 18.01.2021
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Doprovodná informace - ke stavebním rozhodnutím ve 4. čtvrtletí 2020