Dnes
Teplota: 16.1 °C

Elektronická úřední deska

Okresní soud v Náchodě - dražby

Nalezené dokumenty
Kliknutím na název dokument otevřete

Typ Název Zveřejnil Datum
veřejná vyhláška stanovení přechodné úpravy provozu, ul. Kladská k.ú. Běloves a Náchod Odbor dopravy a silničního hospodářství 30.9.2020
15.10.2020
veřejná vyhláška Přechodná úprava provozu-k.ú.Česká Skalice,Malá Skalice a Zájezd u České Skalice Odbor dopravy a silničního hospodářství 30.9.2020
15.10.2020
veřejná vyhláška Přechodná úprava provozu k. ú. Náchod Odbor dopravy a silničního hospodářství 30.9.2020
15.10.2020
veřejná vyhláška Přechodná úprava provozu k. ú. Česká Skalice Odbor dopravy a silničního hospodářství 30.9.2020
15.10.2020
dražební vyhláška dražební vyhláška Exekutorský úřad Přerov 30.9.2020
5.11.2020
záměr Záměr pronajmout části nemovitostí Odbor správy majetku a financování 29.9.2020
14.10.2020
veřejná vyhláška Stanovení místní úpravy provozu k. ú. Studnice u Náchoda Odbor dopravy a silničního hospodářství 29.9.2020
14.10.2020
informace Sdělení informace podle ust. § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Odbor životního prostředí 25.9.2020
3.10.2020
veřejná vyhláška stanovení místní úpravy provozu k.ú. Náchod Odbor dopravy a silničního hospodářství 25.9.2020
10.10.2020
záměr Záměr směny pozemku Odbor správy majetku a financování 24.9.2020
9.10.2020
veřejná vyhláška Územní Rozhodnutí č. 3708/2020-1 Odbor výstavby a územního plánování 24.9.2020
9.10.2020
veřejná vyhláška Veřejná vyhláška- Oznámení o možnosti převzít písemnost Odbor výstavby a územního plánování 24.9.2020
9.10.2020
veřejná vyhláška Veřejná vyhláška Odbor výstavby a územního plánování 24.9.2020
9.10.2020
usnesení usnesení o insolvenčním návrhu dlužníka Krajský soud v Hradci Králové 24.9.2020
9.10.2020
záměr Záměr směnit část pozemku Odbor správy majetku a financování 23.9.2020
7.10.2020
dražební vyhláška dražební vyhláška Exekutorský úřad Strakonice 23.9.2020
30.10.2020
veřejná vyhláška Veřejná vyhláška- oznámení o projednání návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Machov Odbor výstavby a územního plánování 23.9.2020
8.10.2020
veřejná vyhláška Přechodná úprava provozu k. ú. Velká Ledhuje, Bukovice Odbor dopravy a silničního hospodářství 23.9.2020
8.10.2020
veřejná vyhláška Přechodná úprava provozu-k.ú.Česká Skalice Odbor dopravy a silničního hospodářství 23.9.2020
8.10.2020
upozornění upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ČEZ Distribuce a. s. 22.9.2020
16.11.2020
Obecně závazná vyhláška Obecně závazná vyhláška č. 5/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.5/2019, o místním poplatku z pobytu Město Náchod 22.9.2020
13.10.2020
veřejná zakázka VZMR - Oprava střešního pláště ZŠ T.G.M. Odbor investic a rozvoje města 22.9.2020
6.10.2020
veřejná vyhláška Přechodná úprava provozu-k.ú.Velké Poříčí Odbor dopravy a silničního hospodářství 22.9.2020
7.10.2020
nabídka volné byty k nájmu Odbor správy majetku a financování 21.9.2020
30.9.2020
veřejná vyhláška stanovení přechodné úpravy provozu k.ú. Červený Kostelec Odbor dopravy a silničního hospodářství 21.9.2020
6.10.2020
veřejná vyhláška Přechodná úprava provozu k. ú. Náchod Odbor dopravy a silničního hospodářství 21.9.2020
6.10.2020
veřejná vyhláška Stanovení místní úpravy provozu-k.ú.Běloves Odbor dopravy a silničního hospodářství 21.9.2020
6.10.2020
záměr Záměr pronájmu části nemovitosti Odbor správy majetku a financování 18.9.2020
19.10.2020
veřejná vyhláška Přechodná úprava provozu k. ú. Náchod Odbor dopravy a silničního hospodářství 18.9.2020
3.10.2020
veřejná vyhláška Přechodná úprava provozu-k.ú.Česká Skalice Odbor dopravy a silničního hospodářství 18.9.2020
3.10.2020
veřejná vyhláška V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Ř í z e n í o n á v r h u Z m ě n y č . 1 Ú z e m n í h o p l á n u P o l i c e n a d M e t u j í a vyhodnocení vlivů na trvale udržitelný rozvoj území Odbor výstavby a územního plánování 17.9.2020
2.10.2020
vyhláška Obecně závazná vyhláška č. 3/2020, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Náchod a část školského obvodu mateřské školy zřízené městem Náchod Odbor školství 17.9.2020
2.10.2020
vyhláška Obecně závazná vyhláška č. 4/2020, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Náchod a části školských obvodů základních škol zřízených městem Náchod Odbor školství 17.9.2020
2.10.2020
veřejná vyhláška Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje Město Náchod 17.9.2020
4.10.2020
dražební vyhláška dražební vyhláška Exekutorský úřad Plzeň 15.9.2020
15.10.2020
veřejná vyhláška Návrh stanovení místní úpravy provozu k. ú. Česká Skalice Odbor dopravy a silničního hospodářství 15.9.2020
30.9.2020
veřejná zakázka Stanovení místní úpravy provozu k. ú. Česká Skalice Odbor dopravy a silničního hospodářství 15.9.2020
30.9.2020
Výzva k podání nabídky Zpracování Lesních hospodářských osnov Brzice pro lesy drobných vlastníků ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Náchod na období 1. 1. 2022 31. 12. 2031 Odbor životního prostředí 15.9.2020
22.10.2020
oznámení oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech DSO Kladská stezka 10.9.2020
31.12.2020
dražební vyhláška dražební vyhláška Exekutorský úřad Litoměřice 9.9.2020
8.10.2020
dražební vyhláška dražební vyhlášky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. 3.9.2020
5.11.2020
oznámení volební okrsky pro volby do zastupitelstva kraje Odbor kanceláře tajemníka 17.8.2020
5.10.2020
výběrové řízení Výběrové řízení na prodej bytového domu č.p. 97 včetně přilehlých pozemků v k.ú. Běloves Odbor správy majetku a financování 12.8.2020
30.9.2020
dražební vyhláška dražební vyhláška BFT Management Praha 10 6.8.2020
9.10.2020
oznámení stanovení počtu členů okrskových volebních komisí Odbor kanceláře tajemníka 30.7.2020
5.10.2020
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Smlouva o poskytnutí dotace - Lenka Vlášková, Jindřich Vlášek Odbor správy majetku a financování 22.6.2020
30.6.2023
veřejná vyhláška Veřejná vyhláška- Opatření obecné povahy- Monitorovací kalendář koupací sezona 2020 Odbor životního prostředí 15.6.2020
30.9.2020
Závěrečný účet Závěrečný účet za rok 2019 Odbor správy majetku a financování 25.5.2020
30.6.2021
Opatření obecné povahy Opatření obecné povahy Odbor životního prostředí 16.4.2020
31.12.2022
Rozpočtová opatření Schválená rozpočtová opatření od 1.1.2020 Odbor správy majetku a financování 20.1.2020
30.6.2021
veřejná vyhláška Doprovodná informace k opatření obecné povahy č.j. 63920/2019-MZE-16212 Odbor životního prostředí 2.1.2020
31.12.2022
Rozpočet Rozpočet města Náchoda na rok 2020 Město Náchod 20.12.2019
31.12.2020
veřejná vyhláška VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstvo zemědělství 12.12.2019
31.12.2022
Střednědobý výhled rozpočtu Střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2024 Odbor správy majetku a financování 10.12.2019
31.12.2020
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Smlouva o poskytnutí dotace - Lenka Vlášková, Jindřich Vlášek Odbor správy majetku a financování 30.9.2019
1.10.2022
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Smlouva o poskytnutí dotace - Magda Havlíčková, Josef Havlíček, Martin Abraham, Věra Abrahamová, Jaroslav Jarčuška, Olga Jarčušková, Odbor správy majetku a financování 30.9.2019
1.10.2022
veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství 23.9.2019
31.12.2022
veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - změna Ministerstvo zemědělství 23.9.2019
31.12.2022
oznámení oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí Katastrální úřad Náchod 7.3.2019
20.10.2020
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMF/159/2017 Odbor správy majetku a financování 20.12.2017
24.12.2020
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Smlouva o poskytnutí dotace - Lenka Vlášková, Jindřich Vlášek Odbor správy majetku a financování 23.11.2017
24.12.2020