Dnes
Teplota: 10.7 °C

Doprava

Historické vozy

Hustota a kvalita dopravních sítí odráží a zároveň podmiňuje celkovou hospodářskou úroveň regionu. Železniční a především silniční síť zabezpečuje poměrně dobré dopravní spojení Náchoda s jednotlivými regionálními a mikroregionálními centry i s většinou obcí náchodského regionu. Samo město je pak napojeno na dopravní tepny celostátního i mezinárodního významu. Nemalý problém však představuje skutečnost, že dopravní kapacita stávajících hlavních silnic procházejících náchodským regionem a zejména jeho jádrem městem Náchodem v posledním desetiletí dosahuje mezních hodnot.

Možnosti dalších významných kvalitativních změn stávajících tras (rozšíření silnice, zvýšení kvality povrchu, světelné křižovatky, kruhové objezdy atd.) jsou v podstatě vyčerpány.

Důležité upozornění pro občany Lipí, Jizbice a Dobrošova

Čtvtek, 14.9.2023

V pátek 15. září 2023 v čase cca od 8:00 do 13:00 hodin dojde v rámci probíhající rekonstrukce vozovky silnice na Lipí k úplné uzavírce poloviny vozovky a celé šířky vozovky místní komunikace (směr náves) v prostoru této křižovatky, z důvodu pokládky finální vrstvy asfaltobetonu.

Důležité upozornění pro občany Lipí, Jizbice a Dobrošova Důležité upozornění pro občany Lipí, Jizbice a Dobrošova

Informace pro řidiče o uzavírce silnice III/304 9 ve Zlíči

Pátek, 1.9.2023

V souvislosti se stavbou, kterou provádí STRABAG a.s., Praha 5 – Jinonice, dojde od 4. 9.–do 31. 10. 2023 k úplné uzavírce části silnice III/304 9 – v obci Zlíč - v úseku od křižovatky se silnicí III/304 8 (Ratibořice) po křižovatku se silnicí III/304 18 (Dubno) v obci Zlíč, v km staničení cca 7,030 – 7,300 v k. ú. Zlíč.

ilustrační foto ilustrační foto

Policisté a strážníci se v Náchodě zaměří na neukázněné koloběžkáře a cyklisty

Pondělí, 14.8.2023

Elektrokoloběžky a neukáznění cyklisté trápí obyvatele mnoha měst, často nejen v centrech.

Uzavírka v ulici Hurdálkova z důvodu havárie vodovodu

Středa, 9.8.2023

Z důvodu havárie na vodovodním řádu dnes došlo k uzavření ulice Hurdálkova..

Starší zprávy