Dnes
Teplota: 21.3 °C

Výstavní vzpomínková síň Josefa Škvoreckého

Město Náchod uvažuje o záměru na zřízení výstavní vzpomínkové síně věnované Josefu Škvoreckému. Významným partnerem podílejícím se na tomto projektu bude Společnost Josefa Škvoreckého (SJŠ) zastoupená Mgr. Václavem Krištofem. SJŠ bude městu nápomocna při zajištění výstavních materiálů týkajících se života a díla slavného náchodského rodáka jak z tuzemska, tak z kanadského Toronta.


Dne 8. února 2016 schválila Rada města Náchoda na svém jednání uzavření memoranda o spolupráci mezi městem Náchod a Společností Josefa Škvoreckého (usnesení č. 46/1310/16).


Ve středu 2. března bylo uzavřeno memorandum o spolupráci mezi městem Náchod a SJŠ. Za město Náchod podepsal dokument starosta Jan Birke, za SJŠ přiložil svůj podpis její předseda Mgr. Václav Krištof. Oba se tak zavázali ke spolupráci v oblasti získávání dokumentů, tiskovin, fotografií, audio a video záznamů a písemnosti ze života a díla Josefa Škvoreckého, Zdeny Škvorecké a exilového nakladatelství '68 Publishers s cílem vybudovat trvalou expozici věnovanou životu a dílu slavného náchodského rodáka (viz znění memoranda níže). Součástí spolupráce bude i cesta členů SJŠ do Toronta v měsíci květnu 2016, kde společně s paní Škvoreckou vyberou předměty a písemnosti z autorova života vhodné pro vystavení v připravované expozice.


Memorandum o spolupráci mezi městem Náchod a SJŠ