Dnes
Teplota: 20.6 °C

Matouš Hrbek – To je dneska krásně na tom venku

GVUN Malá, Španielova pasáž, Plhovská 862 Náchod


26.01.2024 - 24.03.2024 v Vstupné: 

GVUN Malá
Španielova pasáž, Plhovská 862, Náchod
Výstavy jsou volně přístupné divákům 24 hodin denně vitrínami z ulice a pasáže. Otevřeno v době konání programu a po předchozí telefonické domluvě.

Kurátorka Martina Frydrychová

vernisáž 26. 1. 2024 v 17 hodin

Matouš Hrbek (*1995) studuje šestým rokem na pražské AVU, nejprve v ateliéru Malba II pod vedením Vladimíra Skrepla, nyní v ateliéru Malba I Roberta Šalandy. Pro GVUN Malá autor připravil soubor maleb, které vznikly v loňském roce v plenéru.
Síla inspirace, důvěrně známé místo nebo jen nahodilost okamžiku způsobily, že jeden z obrazů vznikal přímo pod hvězdnou oblohou. K prostředí, ve kterém obrazy vznikaly, Matouš Hrbek také odkazuje názvem výstavy.
Autor si zachovává svou autenticitu. V malbách se věnuje záznamu zdánlivě banálních situací. Diváka zve do zahrady, kterou dobře zná. V tomto souboru maleb pro pozorného diváka otevírá ekologická témata. Mladá generace, do které Matouš Hrbek bezesporu patří, je stále citlivější na otázky týkající se obav z poškozování životního prostředí. Mytický bosý dřevorubec tak stojí v kontrastu kráse městského Robinsona.
Matouš Hrbek nekáže, neprovokuje. Je tichým pozorovatelem, který umí výtvarnou mluvou surově popsat stav věcí kolem sebe. Přichází s niternými asociacemi. Přináší otázky. Jakou roli hraju v prostředí, které mě bezprostředně obklopuje? Nakolik ještě můžeme ovlivňovat přírodu, aby ve výsledném efektu zůstala sama její podstata? Kdy ještě zůstává zahrada částí přírody a přírodou a kdy naše zásahy z ní udělají umělý konstrukt, který pouze připomíná přírodu tak, jako kulisy na divadle připomínají svět kolem nás?
Ač to není na první pohled zřejmé, autorovi jde o sloučení přírody a města, města jako centra lidského dění a přírody ve své divokosti. Podstatné je sdělení o hledání rovnováhy mezi užitkem, krásou, svobodou a volností.

facebook.com/matous.hrbek.9
instagram.com/hrbekmatous/?hl=cs

 Další informace

Přílohy:

Holinky 2023     (37191_593188564.jpg / 1,96 MB)