Dnes
Teplota: 12.3 °C

Pondělí, 22.04.2024770 let města - významná osobnost P. Josef Myslimír Ludvík

770 let města - významná osobnost P. Josef Myslimír Ludvík


V rámci letošních oslav 770 let od první písemné zmínky o našem městě si připomínáme i mnoho významných osob, které se zapsaly výraznou měrou do historie našeho města. Právě dnes, 22. dubna, uplynulo 228 let od úmrtí P. Josefa Myslimíra Ludvíka.

 

P. Josef Myslimír Ludvík (22. 4. 1796 Dolany u Jaroměře - 1. 1. 1856 Náchod)

Narodil se v nedalekých Dolanech u Jaroměře a jeho otec patřil mezi zámožné rolníky. Josef si zvolil dráhu duchovního. Po studiích na benediktinském gymnáziu v Broumově (1808-1813) pokračoval ve studiu filozofie v Litomyšli a posléze bohosloví v královéhradeckém semináři, kde byl v roce 1819 vysvěcen na kněze a o rok později se stal náchodským zámeckým kaplanem.

Více jak 12 let strávených v Náchodě bylo obdobím, kdy započal nejen literární tvorbu, ale především historická studia v náchodském městském archivu. Dopisoval si s významnými osobnostmi českého kulturního světa, stýkal se s východočeskými vlastenci. Významné bylo i přátelství s P. Josefem Regnerem, který nastoupil jako zámecký kaplan o rok dříve a pojil je stejný obrozenecký zájem. Jeho literární tvorba byla uveřejňována v buditelských časopisech a svou podporu české literární produkci vyjádřil členstvím v Matici české.

V lednu 1833 se stal lokalistou ve Studnicích, věnoval se opravě fary, hřbitova a kostela, založil školní knihovnu a napsal historické dílo "Paměti duchovní osady Studnické". V roce 1847 byl jmenován farářem na Boušíně. O rok později byl dán na odpočinek a odstěhoval se do České Skalice, kde se v Malé Skalici po úmrtí P. Františka Hurdálka (1847) uvolnilo místo fundatisty. Zde na tzv. malé faře pracoval na sestavování svých sbírek v historické dílo. V prosinci 1854 jednal s nakladatelem Janem Hostivítem Pospíšilem o vydání výsledku svého třicetiletého bádání, dokonce byl rozeslán list vyzývající k předplacení Památek, jak zamýšlel své dějiny nazvat.
Na Nový rok 1856 odpoledne sloužil mši, v noci byl stižen mrtvicí a zemřel. Začátkem roku 1856 byl pochován na českoskalickém hřbitově, kde ho na poslední cestě vyprovodilo 18 kněží a řada zarmoucených přátel.

Životní dílo Josefa Myslimíra Ludvíka "Památky hradu, města a panství Náchoda, i vlastníkův jeho" vydal u nakladatele Pospíšila v Hradci Králové v roce 1857 kněz Jan Karel Rojek, děkan v Novém Městě nad Metují.

 


Další zprávy /