Dnes
Teplota: 29.8 °C

Pondělí, 13.11.2023Poplatek za svoz odpadu bude v roce 2024 v Náchodě 900 korun za osobu, ušetří starší 60 let

Poplatek za svoz odpadu bude v roce 2024 v Náchodě 900 korun za osobu, ušetří starší 60 let


Zastupitelstvo města Náchoda projednalo na svém dnešním jednání problematiku svozu komunálního odpadu a poplatku, který je za tento systém vybírán na základě obecně závazné vyhlášky.

Podobně jako v jiných městech ČR je výše tohoto poplatku dlouhodobě velmi diskutovaným tématem s ohledem na růst nákladů s tím spojených.

V Náchodě je sazba poplatku od roku 2019 stanovena ve výši 900 Kč/os., díky systému slev však poplatníci v drtivé většině využívali možnosti uhradit jej do 28. 2. s 50% slevou, tzn. že po mnoho let tak ve skutečnosti hradili 450 Kč.

„Do roku 2019 (resp. od roku 2013) byl poplatek 650 Kč a sleva 200 Kč za včasnou úhradu. Tzn., že poplatek za odpad je v praxi již deset let beze změny. Zcela jinak je tomu však v případě nákladů na jeho svoz, kde pro příklad v roce 2022 doplácelo město více než 15 mil. Kč a tato částka od roku 2014 narostla ze 4 mil. Kč o stovky procent," upřesnil důvody změny místostarosta Milan Vik.

Pro rok 2024 schválili náchodští zastupitelé 17 hlasy PRO, (7 proti a 2 se zdrželi) obecně závaznou vyhlášku novou, ve které dochází ke změně a zjednodušení systému slev.

Základní sazba poplatku zůstane pro rok 2024 beze změny, tj. 900 Kč/os. se splatností do 30. 9., nově budou moci slevy využít pouze občané Náchoda starší 60 let, kteří budou povinni uhradit do 30. 9. poplatek ve výši 650 Kč. Osvobozené od poplatku budou jako doposud děti narozené v průběhu kalendářního roku.

„Problematika výše poplatku za svoz odpadu je opravdu velmi diskutovaným tématem již řadu let, za návrhem této vyhlášky je mnoho hodin příprav a diskuzí. Určitě se shodneme, že na nákladech se musíme podílet všichni, každý z nás produkuje odpad. Bohužel kroky státu a neúměrné zvyšování nákladů na skládkování nás nutí k uvedeným změnám, protože jiná dostupná možnost jak nakládat s odpadem neexistuje. Zaměříme se samozřejmě i na další možnosti, jak objem odpadu snížit, budeme se více věnovat způsobu a motivaci k třídění a najdeme další možnosti úspor plánovanou realizací energoparku, uvažujeme o zřízení třídicí linky a kompostovací stanice, abychom mohli v Náchodě čelit dalšímu nárůstu. Výhodou stávajícího systému svozu je především čisté město, v minulosti se nám podařilo takřka zlikvidovat černé skládky a to rozhodně také stojí za zmínku," uvedl starosta Jan Birke.

 

 


Poplatek za svoz odpadu bude v roce 2024 v Náchodě 900 korun za osobu, ušetří starší 60 let Poplatek za svoz odpadu bude v roce 2024 v Náchodě 900 korun za osobu, ušetří starší 60 let

Poplatek za svoz odpadu Poplatek za svoz odpadu

Další zprávy /