Dnes
Teplota: 18.0 °C

Čtvrtek, 20.06.2024Veřejné osvětlení Náchod, lokalita Klínek – 1. etapa

Veřejné osvětlení Náchod, lokalita Klínek – 1. etapa


V tomto týdnu byly zahájeny práce na realizaci nového veřejné osvětlení v ulici Na Klínku a Trojická.

Z důvodu změny vedení ČEZu z nadzemního vedení nízkého napětí na podzemní vedení budou rušeny sloupy, na kterých jsou umístěna svítidla veřejného osvětlení.

V této trase bude město Náchod realizovat nové vedení včetně osazení nových sloupů a svítidel.

V části ulice Na Klínku pak bude provedena oprava chodníku s pokládkou nové zámkové dlažby, obrubníků a žlabovek.

Zhotovitelem této investiční akce města za 3,1 mil. Kč, která bude dokončena v září letošního roku, je firma Elektro-comp spol. s r.o., Česká Skalice.

S prováděním prací souvisí i dopravní omezení, které je plánováno až do 27. 9. 2024.

Dojde k úplné uzavírce místní komunikace - ul. Na Klínku (ve dvou etapách, v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Trojická a Pod Homolkou), části ul. Trojická (ve dvou etapách, v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Pod Homolkou a Neumannova), části ul. Pod Homolkou (v úseku před křižovatkou s ulicemi Na Klínku a Neumannova) a ul. Dobrovského (v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Trojická a Pod Homolkou) z důvodu provedení podélných výkopů v zelených pásech podél komunikací, v chodnících, překopy vozovek a stání techniky na vozovce při pokládce kabelového vedení elektro.

Jednotlivé etapy (ulice či části ulic) budou uzavřeny postupně podle reálného průběhu stavebních prací a vždy budou uzavřeny pouze na nezbytně nutnou dobu. Nedojde k uzavření všech etap současně a jednotlivé části ulic nebudou uzavřeny po celou dobu celkového termínu realizace.

Objízdná trasa dle potřeby a možností po okolních místních komunikacích.

Dbejte proto zvýšené opatrnosti a respektujte dopravní značení a omezení v této části Náchoda.


Přílohy:

C.1.1-3+C.3.1-3-Z1_KLINEK_SITUACE_NOVEHO_VO-ČÁST_1_UL.CAST_TROJICKA+NA_KLINKU     (9581_57520143753.pdf / 1,3 MB)
OZNÁMENÍ     (9581_6102014389.pdf / 0,12 MB)
NA-Klínek - uzavírka     (9581_252281416.pdf / 4,47 MB)

ilustrační foto ilustrační foto

Situační plán Situační plán

Další zprávy /