Dnes
Teplota: 24.2 °C
logo

Skanzen bez bariér,
registrační číslo projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0003170

Partneři projektu:

Žadatel: Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego

Partner projektu: Město Náchod

 

Celkové výdaje projektu :                                 21 324 EUR

Dotace z EFRR:                                                            18 125 EUR

 

Datum zahájení projektu:                           1. května 2022

Datum ukončení projektu:                       31. května 2023

 

Cíl a obsah projektu:

Spolupráce partnerů v rámci Evropského města povede k vytvoření bezbariérové místnosti u žadatele, kterým je Skanzen ve Stroužném. To vyžaduje provedení drobných stavebních prací. Starší či postižené osoby, které nemohou plně využít nabídku skanzenu, budou moci v této místnosti zhlédnout film představující celý skanzen.

Polský partner uspořádá po provedení úpravy otevřenou konferenci, kde představí novou nabídku, určenou zejména lidem se zdravotním postižením. Vznikne také PL-CZ propagační materiál. Tento leták budou distribuovat oba partneři.