Dnes
Teplota: 6.7 °C

Rada města Náchoda

Ilustrační obrázek

Vyhledávání v usneseních rady

Termíny jednání rady

Jednání rady města se uskuteční 4. března 2024

Souhrn usnesení z 10.  / 67. /  schůze Rady města Náchoda konané  26. února 2024

Majetkoprávní úkony

Usnesení č. 67/1327/24 - rada města    s c h v a l u j e

č. 18244/2023 - žádost o předčasné ukončení nájemního vztahu dohodou ke dni 29.02.2024 a bere na vědomí, že místnost č. 11 v městské ubytovně bude k dispozici pro dalšího nájemce, k tomu bude RM předložen samostatný návrh

 

Žádost o kácení dřevin

Usnesení č. 67/1328/24 - rada města    s c h v a l u j e

posudek odborné skupiny a souhlasí, aby město Náchod podalo žádosti o  povolení kácení dřevin dle návrhu této skupiny

 

Dohoda o kácení dřevin

Usnesení č. 67/1329/24 - rada města    b e r e    n a    v ě d o m í

sepsání dohody o kácení dřevin

 

V Náchodě 27. února 2024

 

Ing. Jan    Č t v r t e č k a
1. místostarosta
Ing. Milan    V i k
místostarosta