Dnes
Teplota: 7.7 °C

Rada města Náchoda

Ilustrační obrázek

Vyhledávání v usneseních rady

Termíny jednání rady

Jednání rady města se uskuteční 25. února 2019


Souhrn usnesení ze 5. / 12. / schůze Rady města Náchoda konané 11. února 2019

Výroba Lázeňských pohárků v rámci projektu Aqua Mineralis Glacensis

Usnesení č. 13/313/19 - rada města s c h v a l u j e

výrobu lázeňských pohárků dle přiložených příloh firmou VIVA PORCELÁN, Mostecká 133, 360 01 Otovice Provozovatel: Jiří Hruš, Majakovského 30, 360 05 Karlovy Vary, IČO: 66986478, DIČ: CZ481123129, v hodnotě 198 900 Kč vč. DPH, částka je krytá rozpočtem města na rok 2019. Výroba lázeňských pohárků je jednou z propagačních aktivit města Náchoda v rámci projektu Aqua Mineralis Glacensis a jejich vizuály byly schváleny statutárními zástupci měst všech dotčených partnerůJan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarostka