Dnes
Teplota: 21.9 °C
logo

Nakládání s BRO v Náchodě - kompostování, číslo projektu, 17ZPD03-0015

Cíl projektu:

Cílem projektu je udržení a podpora nastaveného systému třídění komunálního odpadu se zaměřením na zintenzivnění třídění bioodpadů ve městě Náchodě. Realizace projektu napomůže ke zvýšení podílu využití biologicky rozložitelných odpadů u občanů.


Výstupy projektu:
75 ks kompostérů o objemu cca 700 l pro využití biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu z kuchyní a zahrad. Kompostéry budou bezplatně zapůjčeny občanům.

1.9.2017 Kompostéry pro občany

Na jaře letošního roku Město Náchod požádalo o dotaci na kompostéry. Dotace byla schválena a v současnosti již probíhá poptávka na dodavatele 75 ks kompostérů. Cca v polovině listopadu by kompostéry měly být dodány, poté budou nabídnuty občanům bezplatně k zapůjčení.

Královéhradecký kraj na projekt s názvem "Nakládání s BRO v Náchodě - kompostování", evidovaný pod číslem 17ZPD03-0015, poskytl v rámci Programu Nakládání s odpady - 17ZPD03 dotaci ve výši 119 000,- Kč.