Dnes
Teplota: 25.7 °C
logo

Číslo projektu: 20RGI02-0261

Pořízení ochranných pomůcek, technických prostředků a velitelského automobilu pro JSDH Náchod

Cíl projektu

Cílem projektu je zvýšení akceschopnosti a bezpečnosti zasahujících hasičů JSDH Náchod a modernizace jejího vozového parku.

Výstup projektu

V rámci projektu bude pořízen nový velitelský automobil a nakoupeny ochranné i technické pomůcky.

Popis projektu

Velitelský automobil bude pořízen v provedení "Z" (základní), kategorie podvozku 1 "pro městský provoz" a hmotností třídy L v provedení 4x4 a nahradí tak dnes již zastaralý a poruchový stávající vůz. Nákupem dojde k obnově a modernizaci stávajícího vozového parku. JPO Náchod je zařazena v poplachových plánech KHK v kategorii JPO 3/l a je předurčena pro zásah i mimo katastr města Náchoda. Jednotka je zařazena do Záchranného plánu poskytování přeshraniční pomoci prostřednictvím jednotek požární ochrany Dolnoslezského Vojvodství a Královéhradeckého kraje. Jednotka se účastní mimořádných událostí např.: záplava, povodeň i mimo Královéhradecký kraj, v těchto případech bude možné vozidlo využívat pro přepravu technických prostředků nebo humanitární pomoci, a to díky volné nákladové ploše.

Ochranné a technické pomůcky (zásahové hadice C, B, D, proudnice, rozdělovače, přilby a obleky) budou využity při záchranných akcích. Na zasahující jednotky jsou kladeny vysoké požadavky při záchranných akcích, při hašení požárů. Četnými zásahy dochází k velkému opotřebení ochranných pomůcek a používaných technických prostředků. Nové materiály zabezpečí vysokou ochrannou schopnost a mechanickou odolnost. Pořízením moderních ochranných pomůcek a technických prostředků dojde ke zlepšení akceschopnosti a bezpečnosti zasahujících hasičů.

Město Náchod získalo na projekt „Pořízení ochranných pomůcek, technických prostředků a velitelského automobilu pro JSDH Náchod", č. 20RGI02-0261 dotaci z Dotačního fondu Královéhradeckého kraje ve výši 1.000.000,- Kč.