Dnes
Teplota: 29.2 °C
logo

Rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny „B" na skupinu „C", JSDH Náchod

Číslo projektu: 22RRD12-0008

Cíl projektu

Cílem projektu je zajištění dostatečného počtu řidičů/strojníků v Jednotce sboru dobrovolných hasičů (dále jen „JSDH") Náchod tak, aby byla zvýšena akceschopnost jednotky a zastupitelnost řidičů/strojníků.

Výstup projektu

Rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny „B" na skupinu „C" pro dva členy JSDH Náchod

Popis projektu

JSDH je zařazena v poplachových plánech Královéhradeckého kraje v kategorii Jednotka požární ochrany 3/I a je předurčena pro zásah i mimo katastr města Náchoda - v Královéhradeckém kraji i na území ČR (např. při povodních). Dále je jednotka zařazena do Záchranného plánu poskytování přeshraniční pomoci prostřednictvím jednotek požární ochrany Dolnoslezského Vojvodství a Královéhradeckého kraje. Je proto nezbytné, aby ve svých řadách měla dostatečné množství členů způsobilých k obsluze hasičských vozidel.

Vzhledem k vysoké finanční náročnosti získání řidičského oprávnění skupiny „C" a postupnému snižování počtu řidičů/strojníků s řidičským oprávněním skupiny „C", využilo město Náchod možnost získání dotace pro tyto účely a předložilo žádost o dotaci z Programu Zvýšení akceschopnosti jednotek JPO II a JPO III v rámci dotačních programů Královéhradeckého kraje.

Dvěma členům JSDH Náchod bude v průběhu roku 2022 umožněno absolvovat rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny „B" na skupinu „C".

 

Královéhradecký kraj poskytl v roce 2022 na projekt „Rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny „B" na skupinu „C", JSDH Náchod", reg. č. projektu 22RRD12-0008 dotaci ve výši 20 000 Kč.