Dnes
Teplota: 21.5 °C
logo

Festival sociálních služeb a Junior-Senioriáda 2023 v Náchodě

ČÍSLO SMLOUVY KK23-49

CÍL PROJEKTU: Cílem pořádání Festivalu sociálních služeb a Junior-Senioriády je představit aktivity a subjekty působící v oblasti podpory prorodinných aktivit a v oblasti sociálních služeb a služeb návazných a v daném předat veřejnosti odborné informace. Doprovodný program včetně sportovní akce Junior-Senioriáda poskytne prorodinnou a proseniorskou aktivitu, která umožní společné mezigenerační aktivní trávení volného času.

VÝSTUP PROJEKTU: Festival sociálních služeb a Junior-Senioriáda

POPIS PROJEKTU: Akce s datem konání dne 23.6.2023 umožňuje veřejnosti, na jednom místě,
v přirozeném bezbariérovém prostředí, získat povědomí o aktivitách v oblasti sociálních služeb a služeb návazných, důležité kontakty a informace, které mohou pomoci při řešení nepříznivé sociální situace (představí se např. MěSSS Marie Náchod, Oblastní charita Náchod, Společné cesty z.s., Péče o duševní

zdraví, z.s., Centrum LIRA, z.ú., Hospic Anežky České, Salinger, z.s., PFERDA z.ú.).

Díky zapojení subjektů nejen ze sociální oblasti, ale i cestovního ruchu, kultury, zdravotnictví, školství a pořádání doprovodné sportovní aktivity je rodinám s dětmi a seniorům prezentována ucelená nabídka v oblasti sociálních služeb a prorodinných aktivit. Sportovní akce Junior-Senioriáda společně s aktivitami výtvarnými, poznávacími a hudebními přispívá ke společnému aktivnímu trávení volného času, a podporuje tak mezigenerační vztahy v rodině potažmo společnosti.

Doprovodný program zajišťuje mj. Střední odborná škola sociální a zdravotnická - Evangelická akademie Náchod s ukázkou první pomoci, měřením tlaku apod., mateřské centrum Klub SUN Náchod - MC Hopsáček s aktivitami pro děti, partneři z oblasti cestovního ruchu Kladské pomezí, o.p.s. s propagací cestovatelské hry Toulavý baťoh a propagačními materiály, Městské informační centrum Náchod s propagačními materiály, Místní akční skupina Stolové hory, z.s. Součástí programu je i prodej regionálních produktů případně produktů subjektů působících v sociální oblasti a občerstvení.

Kulturní program vytváří ZUŠ Náchod, SVČ Déčko, dětské loutkové představení Divadla Krab, hudební vystoupení skupiny Blue Cimbál a vystoupení mužského uskupení mužoretů Artrosa.

Výdaje projektu jsou dle žádosti o dotaci 105 000 Kč.

Projekt „Festival sociálních služeb a Junior-Senioriáda 2023 v Náchodě", číslo smlouvy KK23-49 je spolufinancován Královéhradeckým krajem ve výši 52 500 Kč prostřednictvím Dotačního programu
na podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji v roce 2023.