Dnes
Teplota: 22.3 °C
logo

M - Náchod - Reko, modernizace stadionu Hamra -FOT, ATL číslo projektu 133D512006651

Cíl projektu:

Cílem projektu je rekonstrukce a modernizace atletického stadionu vč. fotbalového hřiště Hamra v Náchodě. Zrekonstruovaný veřejný stadion přispěje k posílení prevence kriminality a ke zvýšení příznivého vlivu sportu na širokou veřejnost, a to především děti a mládež.

Výstupy projektu:

Modernizovaný atletický stadion a fotbalové hřiště vč. nových povrchů pro jednotlivé atletické disciplíny - běžecký ovál o délce 400 m s umělým vodopropustným polyuretanovým povrchem, nové sektory např. pro skok vysoký, skok o tyči, hod oštěpem, hod diskem, vrh koulí, skok daleký a vč. nového přírodního travnatého povrchu fotbalového hřiště.

15.5.2017 Stadion Hamra

V červenci 2016 byly zahájeny stavební práce spočívající v rekonstrukci a modernizaci atletického stadionu vč. fotbalového hřiště na Hamrech.

Předností zmodernizovaného stadionu budou nové povrchy pro jednotlivé atletické disciplíny, mj. běžecký ovál o délce 400 m se sprinterskou rovinkou pro sprint 100 m, 110 m a 120 m z umělého vodopropustného povrchu polyuretanového povrchu s certifikací IAAF. Dále budou k dispozici nové sektory např. pro skok vysoký, hod oštěpem, skok daleký, vrh koulí. Uprostřed atletického stadionu je umístěno fotbalové hřiště s novým přírodním travnatým povrchem.

Stavební práce, prováděné firmou EKKL a.s., Kroměříž, v celkové hodnotě cca 36,8 mil. Kč vč. DPH, budou v měsíci květnu dokončeny.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na realizaci akce oficiálně vedené pod názvem "M - Náchod - Reko, modernizace stadionu Hamra -FOT, ATL", číslo projektu 133D512006651, poskytlo v rámci Programu 133510 Podpora materiálně technické základny sportu dotaci ve výši 15 mil. Kč.

Na výše uvedenou akci navazuje stavba tribuny, která bude dokončena v měsíci červnu letošního roku.

11.9.2016 Ministryně školství zavítala do Náchoda a prohlédla si probíhající opravu sportoviště Hamra

Pátek 9. září 2016 patřil v Náchodě tzv. "kontrolním dnům". Není divu, protože většina investičních akcí právě v tomto období vrcholí a stavební práce jsou v plném proudu. Mezi největší investice Města Náchoda patří v letošním roce rekonstrukce sportovního areálu Hamra.

Sportoviště, které od roku 1971, kdy bylo otevřeno, procházelo pouze nezbytnou údržbou a na svou větší renovaci čekalo již mnoho let. O tom, že se jedná o opravdu zásadní rekonstrukci celého areálu za téměř 42 mil. korun, která by se neobešla bez potřebné dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, se přijela přesvědčit přímo na stavbu i sama ministryně Kateřina Valachová a další hosté, mezi nimiž nechyběl místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace a také náchodský zastupitel Pavel Bělobrádek, člen výkonného výboru Českého olympijského výboru a také původem náchoďák Jan Šťovíček, starosta Jan Birke, místostarostové Pavla Maršíková a Jan Čtvrtečka, radní Zdeněk Philipp a Marek Dvorský a další. Podrobnosti o rozsahu prací a probíhajících stavebních úpravách přiblížil ředitel dodavatelské firmy EKKL, a.s., pan Petr Klár.

"Pro mnoho z nás je to opravdu srdcová záležitost. Své sportovní začátky tu pamatuji i já, pan vícepremiér Bělobrádek rovněž ty fotbalové pod vedením svého otce. Po letech se tak podaří pro sportovce z Náchoda a okolí vytvořit špičkové zázemí, kde bude možné pořádat závody i v evropském měřítku. Proto chci poděkovat paní ministryni za dotaci ve výši 15 mil. Kč, která nám dovolí se ještě více tzv. "rozkročit". Rozhodli jsme se totiž ještě oproti původnímu plánu navíc pro vybudování tribuny. Sportovci potřebují nejen zázemí, ale i diváky a fanoušky a tak chceme vyjít vstříc i jim a připravit odpovídající prostor v podobě zastřešené tribuny", upřesnil starosta Jan Birke.

"Tento projekt byl rozhodně dobře připraven, proto byl také po právu úspěšný. Já se těším až bude v květnu příštího roku rekonstrukce stadionu dokončena a bude možné uspořádat právě zde nějakou vrcholovou soutěž, určitě ráda opět přijedu", uvedla ministryně školství Kateřina Valachová, která se také pozastavila nad tím, jak významnou částkou podporuje Město Náchod sport každoročně, když do podpory sportu věnuje 10 % svého celkového rozpočtu. "Všichni se určitě shodneme, že podpora sportování dětí a mládeže je také tou nejlepší prevencí kriminality, proto společně s kolegy považuji takovouto částku za adekvátní", dodal starosta Jan Birke.