Dnes
Teplota: 20.6 °C
logo

Informační navigační systém v Náchodě - I. etapa, identifikační číslo projektu 117D721007086


Cíl projektu:

Cílem projektu je dobrá, kvalitní, přehledná, srozumitelná a jednotná navigace k atrakcím v cestovním ruchu v Náchodě, která je předpokladem spokojenosti návštěvníků a tato dobrá dostupnost vytváří zároveň důležité předpoklady pro zvýšení návštěvnosti města a udržení návštěvníků ve městě po delší čas případně pro pravidelné návštěvy města (dobrá informovanost automobilistů i návštěvníků přijíždějících veřejnou dopravou do města), umožní tyto návštěvníky informovat o atrakcích v místě a o významných objektech cestovního ruchu v regionu (týká se zejména pevnostní památky Dobrošov, státního zámku Náchod) a může je tak přimět ve městě strávit delší čas případně své návštěvy opakovat a tedy utrácet i více finančních prostředků, což napomůže rozvoji místní ekonomiky.


Výstupy projektu:

Počet prvků (směrovek a dopr. značení) počet 182
Počet článků o projektu počet 5

18.1.2018 Informační navigační systém pro turisty v
Náchodě

Návštěvníky města Náchoda čeká novinka v podobě jednotného informačního navigačního systém, který jim usnadní orientaci po městě a nejbližším okolí.

Přehledná a srozumitelná navigace přispívá ke spokojenosti návštěvníků, kteří díky vhodnému rozmístění prvků navigačního systému mohou v daném místě navštívit turistické cíle, aniž by museli vynaložit svůj čas na vyhledávání trasy pomocí map, moderních technologií či zdlouhavým doptáváním.

Nový informační navigační systém je zaměřen na turisty pěší, ale i cyklistické, motoristické, tuzemské i zahraniční.

V rámci projektu „Informační navigační systém v Náchodě - I. etapa“ bylo ve druhé polovině roku 2017 instalováno dopravního značení, v rámci kterého byla označena řeka a mosty přes ni, významné objekty cestovního ruchu v regionu (např. pevnost Dobrošov, zámek, bojiště 1866) a významné komunální cíle (např. zimní stadion, informační centrum). Celkem bylo rozmístěno sto šestnáct dopravních značek. Již mimo projekt bylo provedeno i značení „Policie“ a „Nemocnice“.

Provedena v rámci projektu byla i navigace pro pěší v centru města. Šedesáti šesti směrovkami jsou značeny cíle komunální (např. radnice, nádraží autobusové a vlakové, pošta, úřad práce), sportovní (koupaliště), historicko-turistické (např. zámek, kostel sv. Vavřince) a turistické (např. zvonkohra, zastávka medvědi).

Většina směrovek stejně jako část dopravního značení obsahuje pro snadnější orientaci zejména nejmladších turistů a cizinců i piktogram.

Město od nového systému značení turistických cílů a jejich lepší dostupnosti očekává zvýšení komfortu návštěvníků a vnímá jej jako jeden z předpokladů pro zvýšení návštěvnosti města a udržení návštěvníků ve městě po delší čas případně pro jejich pravidelné návštěvy.


Projekt „Informační navigační systém v Náchodě - I. etapa“ je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.29.11.2017 Nový informační navigační systém pro turisty v Náchodě

Přehledná, srozumitelná a jednotná navigace k atrakcím cestovního ruchu je jedním z předpokladů spokojenosti návštěvníků. I proto, v rámci projektu „Informační navigační systém v Náchodě - I. etapa“, identifikační číslo 117D721007086, probíhá v Náchodě instalace jednotné navigace k objektům spjatým s cestovním ruchem, zaměřená na pěší, cyklistické, motoristické, tuzemské i zahraniční turisty. Dokončeno je značení řeky a mostů přes ni, probíhá značení významných objektů cestovního ruchu v regionu (např. pevnostní památka Dobrošov, státní zámek Náchod, bojiště 1866) a významných komunálních cílů (např. plavecký bazén, zimní stadion, informační centrum). Zhotovitelem dopravního značení je Dopravní značení Náchod s.r.o., Vysokov. V rámci prací, ale mimo výše zmíněný projekt, bylo instalováno značení nemocnice a policie.

Dokončena je již i navigace pro pěší v centru města. Směrovkami jsou značeny cíle komunální (např. radnice, nádraží autobusové a vlakové, pošta), sportovní (např. koupaliště) a historické (např. zámek, kostel sv. Vavřince). Většina směrovek, stejně jako část dopravního značení, obsahuje pro snadnější orientaci zejména nejmladších turistů a cizinců i piktogram. Zhotovitelem navigace pro pěší je B plus P spol. s r.o., Červený Kostelec.

Projekt „Informační navigační systém v Náchodě - I. etapa“ je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Dotace je ve výši 50 % způsobilých výdajů projektu.