Dnes
Teplota: 25.3 °C
logo

Rekonstrukce chodníků a zřízení cyklistických pruhů na ulicích Českoskalická, Pražská v Náchodě - I. etapa číslo projektu CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000895

Cíl projektu:
Cílem projektu je zajištění bezpečného přesunu chodců podél významné a frekventované mezinárodní silnice na jejím průtahu Náchodem. Výstupy projektu:
Zrekonstruované chodníky, autobusové zastávky a nové cyklistické pruhy (ty jsou předmětem navazující druhé etapy) podél nejfrekventovanější ulice (ul. Pražská) v Náchodě.


2.5.2017 Rekonstrukce chodníků na ulicích Pražská, Běloveská a Polská v Náchodě

logo

V létě loňského roku byla zahájena I. etapa prací spočívajících v rekonstrukci chodníkových ploch, nástupišť veřejné dopravy a úpravě sjezdů včetně kompletní rekonstrukce veřejného osvětlení v ulicích Pražská, Běloveská a Polská s cílem zajistit bezpečný přesun chodců podél významné frekventované mezinárodní silnice na jejím průtahu Náchodem. Zhotovitelem prací v objemu cca 10 mil. Kč vč. DPH je firma SOVIS CZ, a.s. z Hradce Králové.

Z důvodu nutnosti koordinace stavebních prací se stavbou I/33 Náchod - II.etapa rekonstrukce silnice v úseku 6,480 - 39,920, investora Ředitelství silnic a dálnic ČR, dochází k dokončení prací na chodnících a veřejném osvětlení v úseku u Ameteku v letošním roce. Práce na chodnících a veřejném osvětlení spadající do I. etapy budou dokončeny v květnu 2017.

Projekt "Rekonstrukce chodníků a zřízení cyklistických pruhů na ulicích Českoskalická, Pražská v Náchodě - I. etapa", CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000895 je spolufinancovaný z prostředků Evropské unie - Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.
logo

19.8.2016 Na řadu přicházejí chodníky

"Na řadu přicházejí chodníky" - stavební práce na opravě průtahu Náchoda pokračují, na rekonstrukci komunikace plynule navazuje oprava chodníků.

Stavební práce v ulicích Pražská, Běloveská a Polská jsou v plném proudu a pokračují podle stanoveného harmonogramu. Ve středu 17. srpna 2016 se na prvním větším kontrolním dnu přímo na stavbě sešli zástupci Města Náchoda, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správy Hradec Králové, Policie ČR a dodavatelů stavby, tj. společnosti EUROVIA CS, a. s. (komunikace) a SOVIS CZ, a.s. (chodníky). Právě rekonstrukce přilehlých chodníků a zřízení cyklistických pruhů je součástí oprav průtahu. "Oprava komunikace již postoupila do fáze, kdy jsou pokládány obrubníky a my můžeme zahájit práce na opravě chodníků včetně veřejného osvětlení", uvedl zástupce společnosti SOVIS CZ, a. s., Martin Hajtman.

Na realizaci tohoto projektu žádá město o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. Cílem je zajištění bezpečného přesunu chodců a cyklistů podél této významné a frekventované mezinárodní silnice na jejím průtahu Náchodem. Při stavbě dojde k rekonstrukci chodníkových ploch, rekonstrukci nástupišť MHD, úpravě sjezdů a vyvolané úpravě místních komunikací. Rekonstrukce se dočká i veřejné osvětlení a rozvody městského rozhlasu.

Chodníky podél nyní opravované části komunikace budou dokončeny do poloviny září, exponované úseky před školami se bude firma SOVIS CZ, a. s., snažit upravit již do začátku školního roku.

"Zatím vše probíhá tak jak má, stavbaři se vypořádali i s katastrofálním stavem podloží, nyní pokládají jednotlivé konstrukční vrstvy vozovky a celkový průběh oprav tak není z hlediska času ohrožen. Samozřejmě je to natolik rozsáhlá stavba, že musíme do posledního dne počítat i s nečekanými událostmi", uvedl během kontrolního dne starosta Náchoda Jan Birke a všem přítomným poděkoval za dosavadní skvělou spolupráci a vzájemné předávání informací, které průběh tak náročné opravy jednoznačně usnadňují.

Častým dotazem v souvislosti s celkovou dopravní situací v Náchodě a okolí je termín dokončení opravy vozovky na příjezdu do Náchoda - na Vysokově. "Tady práce postoupily již do konečné fáze a nejzazším možným termínem pro dokončení je 31. srpen 2016", upřesnil ředitel ŘSD, Správy Hradec Králové, Marek Novotný, který se kontrolního dne také zúčastnil.

Příští kontrolní den se uskuteční 9. září 2016, kdy bude upřesněno, jak bude probíhat další etapa oprav do konce listopadu a jaká budou další dopravní opatření s tím související.