Dnes
Teplota: 24.2 °C
logo

Rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny "B" na skupinu "C" pro členy JPO

Číslo projektu: 18RRD12-0020

Cíl projektu:

Cílem projektu je zajištění dostatečného počtu řidičů/strojníků v jednotce požární ochrany Náchod, což přispěje k významnému zvýšení akceschopnosti jednotky a zároveň vyřeší zastupitelnost řidičů/strojníků.

Výstup projektu:

Získání řidičských oprávnění skupiny "C" pro dva členy jednotky požární ochrany Náchod.

Popis projektu:

Jednotka požární ochrany Náchod (JPO Náchod) je povolávána v rámci poplachového plánu Královéhradeckého kraje a zasahuje i mimo katastr obce Náchod, na území celého Královéhradeckého kraje i na území ČR (např. při povodních nebo jiných akutních událostech). Je proto nezbytně nutné, aby JPO Náchod disponovalo členy způsobilými k obsluze hasičských vozidel. Město Náchod začátkem roku 2018 předložilo žádost o dotaci na získání řidičského oprávnění skupiny "C" pro dva členy JPO Náchod. Žádost byla schválena, v nejbližší možné době dva členové JPO Náchod absolvují výcvik a výuku pro rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny "B" na skupinu "C". Královéhradecký kraj na projekt s názvem "Rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny "B" na skupinu "C" pro členy JPO" evidovaný pod číslem 18RRD12-0020, poskytl v rámci Programu "Podpora JPO II a JPO III zřízených obcí v Královéhradeckém kraji" - 18RRD12 dotaci ve výši 20 000,- Kč.