Dnes
Teplota: 22.7 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Sadové úpravy v Náchodě, lokalita Trojická, CZ.1.02/6.5.00/15.29655


29.4.2016   Sadové úpravy v Náchodě


loga

Realizací projektu Sadové úpravy v Náchodě, lokalita Trojická, č. projektu CZ.1.02/6.5.00/15.29655 byl řešen pás zeleně, který vytváří převýšení mezi ulicemi Na Pláni a Trojická. Zůstaly zachovány vhodné dřeviny v dobrém a vyměněny dřeviny ve špatném zdravotním stavu a současně došlo k doplnění lokality o vzrůstem nižší dřeviny s plody. Bylo vykáceno 67 ks stromů a keře na ploše 960 m2, vysázeno 13 ks stromů a 534 ks keřů a ošetřeno 21 ks stromů a 8 ks keřů.

Obnovu zeleně doplnila zpevněná plocha s posezením, infotabule s informacemi o fauně a flóře předmětné lokality, dřevěné domky pro děti a krasohled.

Práce v hodnotě cca 470 tis. Kč vč. DPH, provedené Jakubem Hrůšou z Bělého, byly ukončeny dne 15.12.2015.

Cílem projektu bylo vytvořit věkovou a druhovou různorodost pro zajištění stability celku, vytvořit rozvolněné skupiny stromů doplněné o samovolně se rozrůstající hlohy, maliníky a šípky, které vytvoří specifické prostředí pro vybrané druhy ptactva a hmyzu.

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie - Evropského fondu pro regionální rozvoj (159 617,54 Kč) a Státním fondem životního prostředí ČR (11 401,25 Kč) v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Sadové úpravy


23.9.2015   Projekt "Sadové úpravy v Náchodě, lokalita Trojická "


Loga

Předmětem projektu Sadové úpravy v Náchodě, lokalita Trojická, č. projektu CZ.1.02/6.5.00/15.29655 jsou sadové úpravy (kácení, ošetření a výsadba dřevin) pásu zeleně, který vytváří převýšení mezi ulicemi Na Pláni a Trojická. Celkem budou vykáceny keře na ploše 960 m2 a 67 ks stromů, vysázeno bude 13 ks stromů a 534 ks keřů a ošetřeno 21 ks stromů a 8 ks keřů. Obnovu zeleně doplní zpevněná plocha s posezením, infotabule s informacemi o fauně a flóře předmětné lokality, dále zde budou umístěny dřevěné domky pro děti a krasohled. Veřejnou zakázku v celkové hodnotě cca 470 tis. Kč realizuje Jakub Hrůša z Bělého. Práce probíhají od 15.9.2015 a potrvají do poloviny prosince 2015. Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie - Evropského fondu pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.