Dnes
Teplota: 17.8 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Souhrn usnesení z 18. / 22. / schůze Rady města Náchoda konané dne 8. července 2015


Revitalizace zámeckého kopce

Usnesení č. 22/757/15 - rada města s o u h l a s í s prohlášením parcel č. 5, č. 9, č.10 v k. ú. Náchod za kulturní památky a schvaluje zaslání dopisu na Národní památkový ústav, pracoviště Josefov s tím, že v něm bude uvedeno, že město Náchod jako jediný vlastník poz. parc. č. 5, č. 9, č. 10 v k. ú. Náchod souhlasí s prohlášením uvedených parcel dle § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, za kulturní památky a město Náchod je jediným vlastníkem poz. parc. č. 5, č. 9, č.10 v k. ú. Náchod, což stvrzuje svým čestným prohlášením


Jiří Maršík
radní
Ing. Tomáš Šubert
1. místostarosta