Dnes
Teplota: 11.5 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Souhrn usnesení z 12. / 53. / schůze Rady města Náchoda konané dne 12. dubna 2016Rozpočtová opatření od 7. 3. 2016

Usnesení č. 53/1544/16 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 38 až č. 43 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka
Jan B i r k e
starosta