Dnes
Teplota: 12.2 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Souhrn usnesení z 15. / 56. / schůze Rady města Náchoda
konané dne 11. května 2016Rozpočtová opatření od 2. 5. 2016

Usnesení č. 56/1685/16 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 57 až č. 60 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka
Jan B i r k e
starosta