Dnes
Teplota: 11.5 °C

Souhrn usnesení ze 45. / 52. / schůze Rady města Náchoda konané 7. listopadu 2019

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 52/1227/19 - rada města s c h v a l u j e

rozpočtová opatření č. 80 až č. 82 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

V Náchodě 8. listopadu 2019

Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta