Dnes
Teplota: 29.6 °C

Souhrn usnesení ze 7. schůze Rady města Náchoda konané 20. prosince 2018

Rozpočtová opatření od 30.11.2018

Rozpočtová opatření od 30.11.2018 Usnesení č. 7/165/18 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 116 až č. 119 a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí daná rozpočtová opatření

Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta