Dnes
Teplota: 27.6 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Náchoda
konaného dne 3. listopadu 2006


I. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í
a) Složení slibu 25 členů zastupitelstva podle § 69 odst. 2 zákona o obcích

II. Zastupitelstvo města s t a n o v u j e
v souladu s § 84 odst. 2 písm. p) zákona o obcích
a) 3 členy zastupitelstva města dlouhodobě uvolněné pro výkon funkce tj. starostu a 2 místostarosty
b) 9 členů rady města

III. Zastupitelstvo města v o l í
v souladu s § 84 odst. 2 písm. p) zákona o obcích
Ing. Oldřicha Čtvrtečku do funkce starosty
Ing. Pavlu Maršíkovou do funkce místostarostky
Ing. Jaroslava Rohulána do funkce místostarosty
MUDr. Vlastu Hýblovou, Květoslava Kábrta, Hanu Kopeckou, MVDr. Josefa Řeháka, Ing. Josefa Šimurdu a Ing. Tomáše Šuberta za členy rady města

V Náchodě 3. listopadu 2006

Ing. Pavla Maršíková
místostarostka
Ing. Oldřich Čtvrtečka
starosta