Dnes
Teplota: 28.7 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z mimořádného / 16. / zasedání zastupitelstva města Náchoda
konaného dne 22. 12. 2008


I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Integrovaný plán rozvoje města Náchoda
b/ Majetkoprávní úkony obce
c/ Rozpočtová opatření

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ Integrovaný plán rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice, předkládaný do Integrovaného operačního programu
b/ jako manažera Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice Ing. Romanu Pichovou
c/ odepsání poplatku z prodlení vyplývající z platebního rozkazu Ro 645/2000-8 ze dne 3. 7. 2000 v plné výši
d/ majetkoprávní úkon obce č. 2516A
d/ prodej bytových jednotek Borská 617/9, Pražská 1313/5 a Komenského 1507/3 dle výsledku výběrového řízení
e/ rozpočtová opatření uskutečněná od 8. 12. 2008

III. Zastupitelstvo města v y j í m á

a/ byt č. 783/2 Pražská z prodeje domů dle Zásad pro prodej bytů v obytných domech

IV. Zastupitelstvo města r u š í

a/ rozhodnutí o prodeji bytové jednotky 617/9 Borská z důvodu odstoupení zájemce o koupi (schváleného ZM dne 8.9.2008)

Ing. Pavla Maršíková
místostarostka
Ing. Oldřich Čtvrtečka
starosta