Dnes
Teplota: 25.6 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z 10. zasedání zastupitelstva města Náchoda konaného 5. září 2011I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Majetkoprávní úkony obce
b/ Rozbor hospodaření za I. pololetí 2011
c/ Rozpočtová opatření od 18. 7. 2011
d/ NONA - žádost o navýšení dotace
e/ Vyřazení majetku
e/ Volbu přísedící Okresního soudu v Náchodě

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 1359, 1934, 2286, 2692, 3143
b/ variantu D studie využitelnosti území, tj. řešení parkoviště Krámská a současně souhlasí s rekonstrukcí ulice Krámská a pověřuje RM realizací tohoto projektu
c/ rozbor hospodaření města Náchoda za I. pololetí 2011
d/ rozpočtová opatření od 18. 7. 2011 dle návrhu
e/ na návrh škodní a likvidační komise ze dne 26. 5. 2011 vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v ceně nad 20.000 Kč dle návrhu

III. Zastupitelstvo města z a m í t á

a/ převod nemovitého majetku obce č. : 3190
b/ žádost NONA - společnost zdravotně postižených, o. s. z 28. 6. 2011 na zvýšení dotace na rok 2011 z důvodu nedostatku finančních prostředků

IV. Zastupitelstvo města v o l í

a/ paní MVDr. Blaženu Schmidtovou přísedící Okresního soudu v Náchodě


Ing. Tomáš Š u b e r t
1. místostarosta
Jan B i r k e
starosta