Dnes
Teplota: 24.2 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva města Náchoda
konaného 2. dubna 2012I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Smlouvy o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu
b/ Majetkoprávní úkon - prodej bytu
c/ Revolvingový úvěr

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ smlouvy o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu č. SMF/2/2012, č. SMF/7/2012 až SMF/9/2012 a č. SMF/16/2012 dle návrhu a pověřuje starostu města pana Jana Birke jejich podpisem
b/ prodej bytové jednotky 1531/2 do vlastnictví paní Zdeňky Zítkové za 420.000,- Kč
c/ revolvingový úvěr na období 2012/2013 ve výši Kč 59.400.000,- Kč za úrokovou sazbu O/N + 0,34 % p.a. od KB a.s. Praha a pověřuje starostu města pana Jana Birke podpisem příslušných smluvních dokumentů

Ing. Tomáš Š u b e r t
1. místostarosta
Jan B i r k e
starosta