Dnes
Teplota: 27.7 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Náchoda konaného 28. dubna 2011I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Upravený návrh zadání změny č. 11 ÚPSÚ Náchod
b/ Upravený návrh zadání změny č. 12 ÚPSÚ Náchod
c/ Upravený návrh zadání změny č. 15 ÚPSÚ Náchod

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ Upravený návrh zadání změny č. 15 územního plánu sídelního útvaru Náchod

III. Zastupitelstvo města z a m í t á

a/ Upravený návrh zadání změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Náchod a ukončuje práce na změně č. 11
b/ Upravený návrh zadání změny č. 12 územního plánu sídelního útvaru Náchod a ukončuje práce na změně č. 12


Ing. Tomáš Š u b e r t
1. místostarosta
Jan B i r k e
starosta