Dnes
Teplota: 24.5 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z 25. zasedání zastupitelstva města Náchoda
konaného dne 9. října 2006


I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ majetkoprávní úkony obce
b/ koncepci MěSSS Marie
c/ smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci
d/ zápis z jednání kontrolního výboru
e) spolufinancování projektu stadionu Hamra
f) vyřazení majetku
g) návrhy smluv o dotaci
h) finanční podporu pro projekt Lávka přes řeku Metuji "Ostrovy" a Lávka přes řeku Metuji "Peklo"

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 2549A, 2601A, 2602A, 2603A, prodej bytových jednotek č. 1550/52 v domě Pražská 1550, 1527/12 v domě Pražská 1527, 1959/8 v domě Bílá 1959 včetně příslušných podílů na společných částech nemovitostí nájemníkům dle návrhu

b/ Koncepci MěSSS Marie : objekt Marie jako domov pro seniory, Harmonie I a II jako domy nájemní se sociální službou pečovatelskou dle potřeby klientů

c/ Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem Obnovy historických kostelů v Náchodě mezi smluvními stranami - Římskokatolickou farností - děkanstvím Náchod, IČ 66288428 a Městem Náchod v upraveném znění

d) vyřazení a fyzickou likvidaci přepážky v kanceláři evid.č. 190281413 v hodnotě Kč 38.720,-

e) smlouvy o dotaci č. SMF/75/2006 a SMF/76/2006

III. Zastupitelstvo města r e v o k u j e

a/ své usnesení č. II. b/ ze 17. zasedání zastupitelstva města ze dne 26. 9. 2005 o prodeji akcií firmy Bartoň - textilní závody, a. s.

IV. Zastupitelstvo města s o u h l a s í

a/ se spolufinancováním projektu "Veřejný stadion Hamra v Náchodě, kabelová přípojka pro umělé osvětlení stadionu, přístavba a stavební úpravy části objektu č.p. 1759" ve výši 15 % oprávněných (uznatelných) nákladů a 100 % neoprávněných (neuznatelných) nákladů

b/ s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z dílčího programu číslo SPD200606 číslo smlouvy SMF 752/2006 a pověřuje starostu Ing. Oldřicha Čtvrtečku k uzavření a podpisu smlouvy

V. Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í a/ s převodem nemovitého majetku obce č. 2563

V Náchodě 9. října 2006Ing. Pavla Maršíková
místostarostka
Ing. Oldřich Čtvrtečka
starosta