Dnes
Teplota: 29.1 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Náchoda konaného 18. listopadu 2015I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Delegování zástupce města na valnou hromadu společnosti Beránek Náchod a. s.

II. Zastupitelstvo města d e l e g u j e

a/ místostarostu města Ing. Tomáše Šuberta jako zástupce města Náchoda s mandátem hlasovat na mimořádné valné hromadě společnosti Beránek Náchod a. s. pro uzavření nájemní smlouvy s novým provozovatelem a nájemcem hotelu U Beránka

Ing. Tomáš Š u b e r t
místostarosta
Jan B i r k e
starosta