Dnes
Teplota: 29.1 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Náchoda
konaného dne 10. listopadu 2014I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

I. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í

a) Složení slibu členů zastupitelstva podle § 69 odst. 2 zákona o obcích

II. Zastupitelstvo města s t a n o v u j e

a) v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích
- 2 členy zastupitelstva města dlouhodobě uvolněné pro výkon funkce tj. starostu a místostarostu
b) v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích - 9 členů rady města

III. Zastupitelstvo města v o l í

v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích
Jana Birke do funkce starosty
Ing. Tomáše Šuberta do funkce místostarosty
Miroslava Bráta, Ing. Jana Čtvrtečku, Marka Dvorského, Jiřího Maršíka, Ing. Pavlu Maršíkovou, MUDr. Editu Novákovou a MUDr. Ladislava Tichého za členy rady města

Ing. Tomáš Š u b e r t
místostarosta
Jan B i r k e
starosta
Ověřovatelé zápisu :
MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA
Jiří Maršík