Dnes
Teplota: 9.2 °C

Přímý přenos z jednání Zastupitelstva města Náchoda

V pondělí 22. dubna 2024 v 16.30 hodin se koná v přednáškovém sále Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě, 3/2024. zasedání Zastupitelstva města Náchoda.

Program jednání:
1. Volba pracovních komisí
2. Schválení programu jednání
3. Majetkoprávní úkon č. 27433/2023/1
4. Majetkoprávní úkon č. 27433/2023/2
5. Majetkoprávní úkon č. 5193/2024
6. Majetkoprávní úkon č. 35187/2024
7. Majetkoprávní úkon č. 15549/2021/11/1
8. Majetkoprávní úkon č. 15549/2021/11/2
9. Majetkoprávní úkon č. 5957/2024
10. Majetkoprávní úkon č. 7395/2024
11. Majetkoprávní úkon č. 3971/2024
12. Majetkoprávní úkon č. 7422/2024
13. Rozdělení dotací z dotačního programu na podporu spolkové činnosti v oblasti sportu
na rok 2024
14. Rozdělení příspěvku z Programu regenerace městských památkových rezervací a
městských památkových zón na rok 2024
15. Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis - č.
FIN/57/2024 a FIN/58/2024 a smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda
č. FIN/59/2024 a FIN/111/2024
16. Sociální služby - Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de
minimis - č. FIN/60/2024 a FIN/62/2024
17. Sociální služby - SMLOUVY O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU č. FIN/63/2024 až FIN/65/2024
18. Podpora spolkové činnosti v oblasti sportu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Náchoda č. FIN/112/2024 až FIN/133/2024
19. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de
minimis - č. FIN/18/2024 - Náchodská Prima sezóna o. p. s.
20. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis - č.
FIN/134/2024 - Náchodská Prima sezóna o. p. s.
2 / 2
21. Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 7/2023 FIN
22. Zápis z jednání KV ZM
23. Rozpočtová opatření 2023
24. Rozpočtová opatření od 22.01.2024
25. Innogy Energetika Plhov-Náchod, s.r.o. - zmocnění na VH
26. Valná hromada VAK Náchod a.s. - zmocnění zástupce města
27. Změna č. 4 Územního plánu Náchod - vydání formou opatření obecné povahy
28. Diskuse