Dnes
Teplota: -3.4 °C

Přímý přenos z jednání Zastupitelstva města Náchoda

V pondělí 12. prosince 2022 v 16.30 hodin se koná v přednáškovém sále Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě, 3. zasedání Zastupitelstva města Náchoda.

 

P r o g r a m  :

1/ Střednědobý výhled rozpočtu na období 2023-2027
2/ Střednědobé výhledy rozpočtu za PO města Náchoda 2024-2025
3/ Rozpočty 2023 za PO města Náchoda
4/ Rozpočet 2023
5/ Provádění rozpočtových opatření - převod kompetence zastupitelstva města na radu města
6/ Majetkoprávní úkony obce
7/ Smlouvy o poskytnutí dotací na rok 2023
8/ Odvod nedočerpaného příspěvku PO
9/ Innogy Energetika Plhov-Náchod, s.r.o. - Navýšení investice do kotle K10, zmocnění na VH 16.12.2022
10/ Dodatky ke smlouvám 2022
11/ Navázání mezinárodní spolupráce a partnerských vztahů mezi městy Náchod a Polanica Zdrój
12/ Memorandum o spolupráci KAPLICKY CENTRE
13/ Obecně závazná vyhláška č. 3/2022, o vymezení doby nočního klidu
14/ Návrh na odvolání některých členů správní a dozorčí rady Kulturní a sportovní nadace města Náchoda + jmenování nových členů na uvolněná místa
15/ Pořizování Územního plánu Náchod
16/ Rozpočtová opatření
17/ Diskuse
18/ Závěr