Dnes
Teplota: 2.4 °C

Dotační programy na podporu sportu pro rok 2019

Dne 20. 12. 2019 vyhlásilo město Náchod dotační programy na podporu sportovní činnosti pro rok 2012. Znění dotačních programů včetně formuláře žádosti, formulářů povinných příloh popřípadě další informace naleznete pod níže uvedenými odkazy. Žádosti o dotace z těchto dotačních programů můžete podávat (každou zvlášť - pod samostatným číslem jednacím) od 20. 1. do 28. 2. 2020 v listinné podobě na podatelnu MěÚ Náchod.

Pokud podáváte více žádostí (např. do obou dotačních programů), stačí doložit povinné přílohy pouze k jedné z nich.

1) Dotační program na podporu spolkové činnosti v oblasti sportu

Z tohoto dotačního programu lze podat za jeden sportovní klub jednu žádost - souhrnně na celoroční činnost mládeže, správu sportovního majetku (údržba), služby spojené s užíváním sportovního majetku (energie, vodné, stočné) a nájem sportovního zařízení.

- Dokumenty ke stažení     (zip / 0,9 MB)

2) Dotační program z výnosu města ze sázkových her na podporu spolkové činnosti v oblasti sportu

Z tohoto dotačního programu lze podat za jeden sportovní klub dvě žádosti. Jednu na celoroční činnost mládeže. Druhou na správu sportovního majetku (údržba), na služby spojené s užíváním sportovního majetku (energie, vodné, stočné), na nájem sportovního zařízení a na investice do sportovního zařízení.

Pozor!

Ve druhé z těchto žádostí je třeba rozdělení požadované finanční částky na investiční a neinvestiční projekty konzultovat s účetní(m) vašeho klubu. Za investice do sportovního zařízení se považují investice, které účetní jednotka podle § 28 zákona č. 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví odepisuje v souladu s účetními metodami.

- Dokumenty ke stažení     (zip / 0,8 MB)

3) Dotační program z výnosu města ze sázkových her na podporu individuálního sportu fyzických osob reprezentujících město Náchod v mezinárodním měřítku

Z tohoto dotačního programu lze podat jednu žádost na celoroční činnost fyzických osob v oblasti individuálního sportu dosahujících velmi dobrých výsledků i na soutěžích probíhajících mimo území ČR.

- Dokumenty ke stažení     (zip / 0,2 MB)