Dnes
Teplota: 17.4 °C

Dotační programy na podporu sportu pro rok 2022

Dne 21. 12. 2021 vyhlásilo město Náchod dotační programy na podporu sportovní činnosti pro rok 2022. Znění dotačních programů včetně formulářů žádostí, formulářů povinných příloh, popřípadě další informace naleznete pod níže uvedenými odkazy. Žádosti o dotace z těchto dotačních programů můžete podávat (každou zvlášť - pod samostatným číslem jednacím) od 24. 1. do 28. 2. 2022 v listinné podobě na podatelnu MěÚ Náchod nebo elektronicky e-mailem na adresu: podatelna@mestonachod.cz nebo do datové schránky města Náchoda: gmtbqhx.

 

V případě elektronického podání musí být všechny dokumenty podepsány elektronickým podpisem. V případě fyzického podání musí být všechny dokumenty podepsány fyzickým podpisem!

 

Pokud podáváte více žádostí (např. do obou dotačních programů na podporu spolkové činnosti), stačí doložit povinné přílohy pouze k jedné z nich.

Při vyplňování povinných příloh - formulářů „celoroční činnost mládeže, soutěže a soustředění" a „údržba, provoz a pronájem tělovýchovných zařízení" - dbejte přiložených pokynů k jejich vyplňování. V případě nesprávně vyplněných formulářů může být dotace zkrácena.

 

1) Dotační program na podporu spolkové činnosti v oblasti sportu

Z tohoto dotačního programu lze podat za jeden sportovní klub jednu žádost - souhrnně na celoroční činnost mládeže, správu sportovního majetku (údržba), služby spojené s užíváním sportovního majetku (energie, vodné, stočné) a nájem sportovního zařízení.

 

- Dokumenty ke stažení     (zip / 0,4 MB)

 

2) Dotační program z výnosu města ze sázkových her na podporu spolkové činnosti v oblasti sportu

Z tohoto dotačního programu lze podat za jeden sportovní klub nově jednu žádost - souhrnně na celoroční činnost mládeže, správu sportovního majetku (údržba), služby spojené s užíváním sportovního majetku (energie, vodné, stočné), nájem sportovního zařízení a investice do sportovního zařízení

Pozor!

V této žádosti je třeba rozdělení požadované finanční částky na celoroční činnost mládeže, investiční a neinvestiční projekty. Rozdělení na investiční a neinvestiční projekty je třeba konzultovat s účetní(m) vašeho klubu. Za investice do sportovního zařízení se považují investice, které účetní jednotka podle § 28 zákona č. 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví odepisuje v souladu s účetními metodami.

 

- Dokumenty ke stažení     (zip / 0,4 MB)

3) Dotační program z výnosu města ze sázkových her na podporu individuálního sportu fyzických osob reprezentujících město Náchod v mezinárodním měřítku

Z tohoto dotačního programu lze podat jednu žádost na celoroční činnost fyzických osob v oblasti individuálního sportu dosahujících velmi dobrých výsledků i na soutěžích probíhajících mimo území ČR.

 

- Dokumenty ke stažení     (zip / 0,4 MB)