Dnes
Teplota: 12.4 °C

Pondělí, 22.02.2021Místní poplatek za komunální odpad na rok 2021

Místní poplatek za komunální odpad na rok 2021


Žádáme občany, aby vzhledem k situaci s Covid 19 upřednostňovali bezhotovostní platbu při platbě místního poplatku za komunální odpad.

 

Platba na účet města č. 19337551/0100, vedeného u Komerční banky, a.s

VS - rodné číslo poplatníka /platba za každou osobu zvlášť/

Specifický symbol - číslo domu

Poplatek na rok 2021 při úhradě:

  • 1. ledna - 28. února - částka 450,- Kč na osobu
  • 1. března - 31. května - částka 650,- Kč na osobu
  • 1. června - 30. září - částka 900,- Kč na osobu

Od 1. října částka 900,- Kč na osobu /základní sazba + 50% sankce za neuhrazení  včas/ tj. 1350,- Kč

Dále upozorňujeme občany, kteří budou chtít uplatnit svůj nárok na osvobození, aby tak nezapomněli učinit nejpozději do 30. 9. 2021 (doložením skutečností s aktuálním datem roku 2021). Pokud takto neučiní, nárok na osvobození jim zanikne (toto platí pro všechny druhy osvobození uvedené v OZV).

Obecně závazná vyhláška č. 6/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

 


Ilustrační foto Ilustrační foto

Další zprávy /