Dnes
Teplota: 21.3 °C

Elektronická úřední deska

Okresní soud v Náchodě - dražby

Nalezené dokumenty
Kliknutím na název dokument otevřete

Typ Název Zveřejnil Datum
dražební vyhláška dražby movitých věcí Exekutorský úřad Náchod 2.8.2021
2.9.2021
veřejná vyhláška Veřejná Vyhláška- o Možnosti převzít písemnost Odbor obecní živnostenský úřad 2.8.2021
17.8.2021
informace Sdělení informace podle ust. § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Odbor životního prostředí 2.8.2021
10.8.2021
veřejná vyhláška Veřejná vyhláška- Oznámení zahájení územního řízení a upuštění od ústního jednání Odbor výstavby a územního plánování 2.8.2021
17.8.2021
veřejná vyhláška stanovení místní úpravy provozu k. ú. Zlíč Odbor dopravy a silničního hospodářství 30.7.2021
14.8.2021
veřejná vyhláška stanovení místní úpravy provozu k. ú. Náchod Odbor dopravy a silničního hospodářství 30.7.2021
14.8.2021
veřejná vyhláška Přechodná úprava provozu-k.ú.Náchod Odbor dopravy a silničního hospodářství 29.7.2021
13.8.2021
veřejná vyhláška návrh stanovení místní úpravy provozu k. ú. Běloves Odbor dopravy a silničního hospodářství 28.7.2021
12.8.2021
veřejná vyhláška Návrh stanovení místní úpravy provozu k. ú. Olešnice u Červeného Kostelce Odbor dopravy a silničního hospodářství 28.7.2021
12.8.2021
veřejná vyhláška stanovení přechodné úpravy provozu k. ú. Police nad Metují Odbor dopravy a silničního hospodářství 27.7.2021
11.8.2021
veřejná vyhláška Návrh stanovení místní úpravy provozu-k.ú.Červený Kostelec Odbor dopravy a silničního hospodářství 27.7.2021
11.8.2021
veřejná vyhláška V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámení o pokračování územního řízení Odbor výstavby a územního plánování 26.7.2021
10.8.2021
veřejná vyhláška Návrh stanovení místní úpravy provozu k. ú. Velké Poříčí Odbor dopravy a silničního hospodářství 26.7.2021
10.8.2021
veřejná vyhláška Stanovení místní úpravy provozu k. ú. Malá Skalice Odbor dopravy a silničního hospodářství 26.7.2021
10.8.2021
Plánovaná odstávka elektriky Plánovaná odstávka elektriky (ČEZ) dne 12. 8. 2021 Odbor správy majetku a financování 26.7.2021
12.8.2021
Plánovaná odstávka elektriky Plánovaná odstávka elektriky (ČEZ) dne 6. 8. 2021 Odbor správy majetku a financování 26.7.2021
6.8.2021
výběrové řízení výběrové řízení - obsazení nájemního bytu Odbor správy majetku a financování 26.7.2021
14.8.2021
výběrové řízení výběrové řízení - obsazení nájemního bytu Odbor správy majetku a financování 26.7.2021
14.8.2021
veřejná vyhláška III/28526 Jizbice - Lipí - Náchod Odbor dopravy a silničního hospodářství 26.7.2021
10.8.2021
veřejná vyhláška Přechodná úprava provozu-k.ú.Červený Kostelec Odbor dopravy a silničního hospodářství 26.7.2021
10.8.2021
veřejná vyhláška Návrh stanovení místní úpravy provozu-k.ú.Lhota za Červeným Kostelcem Odbor dopravy a silničního hospodářství 23.7.2021
7.8.2021
veřejná vyhláška Stanovení místní úpravy provozu-k.ú.Náchod Odbor dopravy a silničního hospodářství 23.7.2021
7.8.2021
veřejná vyhláška V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Ř í z e n í o n á v r h u Z m ě n y č . 3 Ú z e m n í h o p l á n u N á c h o d Odbor výstavby a územního plánování 22.7.2021
6.8.2021
veřejná vyhláška Přechodná úprava provozu-k.ú.Červený Kostelec Odbor dopravy a silničního hospodářství 21.7.2021
5.8.2021
veřejná vyhláška Veřejná vyhláška Katastrální úřad Náchod 21.7.2021
21.7.2022
veřejná vyhláška VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu Z Á B R O D Í Odbor výstavby a územního plánování 21.7.2021
5.8.2021
záměr Záměr výpůjčky nebytového prostoru Odbor správy majetku a financování 21.7.2021
5.8.2021
veřejná vyhláška Přechodná úprava provozu-k.ú.Červený Kostelec Odbor dopravy a silničního hospodářství 21.7.2021
5.8.2021
výběrové řízení Výběrové řízení na obsazení funkce odborného pracovníka- OSPOD Odbor kanceláře tajemníka 19.7.2021
2.8.2021
veřejná vyhláška Přechodná úprava provozu-k.ú. Dolní Radechová Odbor dopravy a silničního hospodářství 19.7.2021
3.8.2021
dražební vyhláška dražební vyhláška Exekutorský úřad Klatovy 16.7.2021
2.9.2021
dražební vyhláška dražební vyhláška Exekutorský úřad Klatovy 16.7.2021
10.9.2021
veřejná zakázka Stlačování přírodního CO2 do tlakových lahví Město Náchod 12.7.2021
10.8.2021
záměr záměr č. 41/2021 Královéhradecký kraj 7.7.2021
6.8.2021
dražební vyhláška dražbení vyhláška PROKONZULTA, a.s. 2.7.2021
4.8.2021
dražební vyhláška dražební vyhláška Exekutorský úřad Kladno 30.6.2021
4.8.2021
Závěrečný účet Závěrečný účet města Náchoda za rok 2020 Město Náchod 29.6.2021
30.6.2022
výběrové řízení VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení 1 funkčního místa odborného pracovníka/ odborné pracovnice územního řízení a stavebního řádu (stavební úřad) a památkové péče, s místem výkonu práce v Náchodě. Odbor kanceláře tajemníka 25.6.2021
13.8.2021
oznámení oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech DSO Kladská stezka 4.6.2021
31.12.2021
dotační program Dotační program spolková činnost sázkové hry_mládež 2021 Město Náchod 1.6.2021
31.8.2021
dotační program Dotační program spolková činnost_mládež 2021 Město Náchod 1.6.2021
31.8.2021
veřejná vyhláška Veřejná vyhláška- Monitorovací kalendář koupací sezona 2021 Odbor životního prostředí 12.5.2021
30.9.2021
oznámení oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech DSO Kladská stezka 14.4.2021
31.12.2021
veřejná vyhláška Veřejná Vyhláška- Monitorovací kalendář. koupací sezona 2021 Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje 29.3.2021
30.9.2021
Rozpočtová opatření Schválená rozpočtová opatření od 1.1.2021 Odbor správy majetku a financování 26.1.2021
31.12.2022
Rozpočet Rozpočet města Náchoda na rok 2021 Město Náchod 10.12.2020
31.3.2022
Střednědobý výhled rozpočtu Střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2025 Odbor správy majetku a financování 8.12.2020
31.3.2022
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Smlouva o poskytnutí dotace - Lenka Vlášková, Jindřich Vlášek Odbor správy majetku a financování 22.6.2020
30.6.2023
Opatření obecné povahy Opatření obecné povahy Odbor životního prostředí 16.4.2020
31.12.2022
Rozpočtová opatření Schválená rozpočtová opatření od 1.1.2020 Odbor správy majetku a financování 20.1.2020
31.12.2021
veřejná vyhláška Doprovodná informace k opatření obecné povahy č.j. 63920/2019-MZE-16212 Odbor životního prostředí 2.1.2020
31.12.2022
veřejná vyhláška VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstvo zemědělství 12.12.2019
31.12.2022
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Smlouva o poskytnutí dotace - Lenka Vlášková, Jindřich Vlášek Odbor správy majetku a financování 30.9.2019
1.10.2022
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Smlouva o poskytnutí dotace - Magda Havlíčková, Josef Havlíček, Martin Abraham, Věra Abrahamová, Jaroslav Jarčuška, Olga Jarčušková, Odbor správy majetku a financování 30.9.2019
1.10.2022
veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství 23.9.2019
31.12.2022
veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - změna Ministerstvo zemědělství 23.9.2019
31.12.2022