Dnes
Teplota: 11.3 °C

Podatelna a elektronická podatelna

Adresa podatelny:

Zámecká 1845

547 01 Náchod


Provozní doba podatelny:

pondělí 8.00 - 17.00

úterý 8.00 - 14.00

středa 8.00 - 17.00

čtvrtek 8.00 - 14.00

pátek 8.00 - 13.30

e-mail: podatelna@mestonachod.cz

ID datové schránky města: gmtbqhx

TELEFON: 491 405 410, 491 405 415

Datové formáty dokumentů v digitální podobě:

  • PDF, PDF/A, DOC, DOCX, XLS, XLSX, ZFO, TXT a RTF
  • technické nosiče: USB Flash, CD-ROM, DVD
  • úřad přijímá dále jiné statické obrazové, dynamické obrazové a zvukové dokumenty doručené na elektronickou adresu (emailovou schránku) nebo prostřednictvím datové schránky v datových formátech dokumentů PNG, TIF, TIFF, JPEG/JFIF, MPEG-2, MPEG-1, GIF, MP2, MP3, WAV a PCM. Tato podání by měla být úřadu doručena zejména spolu s průvodním podáním v elektronické podobě nebo na technickém nosiči dat.

velikost datové zprávy je do 20MBDoručený dokument v digitální podobě je vždy spisovou službou zkontrolován, neobsahuje-li škodlivý kód, tj. chybný datový formát nebo počítačový program způsobilý přivodit škodu na programovém vybavení. Pokud je škodlivý kód zjištěn, spisová služba dokument automaticky odmítne a vyrozumí odesílatele, že tento dokument nebyl doručen.

Při doručení neúplného nebo nečitelného dokumentu (v elektronické či listinné podobě) se úřad pokusí ve spolupráci s odesílatelem závady odstranit. Nepodaří-li se závady odstranit nebo není-li odesílatel znám, dokument se dále nezpracovává.
Dle nařízení vlády č. 304/2001 Sb. ze dne 30.8.2001 zřizuje Městský úřad Náchod elektronickou podatelnu a vydává následující informace:§1 odst.1, písm.e)

Elektronická podatelna:

podatelna@mestonachod.cz

§1 odst.1, písm.e)

Formáty datových zpráv: (elektronicky nešifrované) soubory PDF, PDF/A, DOC, DOCX, XLS, XLSX, ZFO, TXT, RTF, PNG, TIF, TIFF, JPEG/JFIF, MPEG-2, MPEG-1, GIF, MP2, MP3, WAV a PCM

§1 odst.1, písm.e)

Kvalifikované certifikáty pověřených zaměstnanců: KANCELÁŘ TAJEMNÍKA
Alena Marešová

§1 odst.1, písm.b)

Zaměstnanci pověření ověřováním zaručených elektronických podpisů: SPRÁVNÍ ODBOR - PODATELNA
Jana Žídková
Šárka Veverková
Lenka Valášková
§1 odst.1, písm.d)

Příjem podání na technickém nosiči dat (CD-ROM, DVD,
USB Flash):
SPRÁVNÍ ODBOR - PODATELNA
Jana Žídková
Šárka Veverková
Lenka Valášková

Provoz MěÚ Náchod od 12. 4. 2021


 Radnice, Masarykovo náměstí 40

   po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   út    8.00–14.00
   st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   čt    8.00–14.00
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

 Budova MěÚ Náchod, Zámecká 1845

   po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   út    8.00–14.00
   st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   čt    8.00–14.00
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

 Budova MěÚ, Němcové 2020

   po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   út    pouze klienti objednaní online
   st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   čt    pouze klienti objednaní online
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

V ostatních dnech a v odůvodněných případech je možné se telefonicky nebo emailem domluvit, případně objednat prostřednictvím příslušného vedoucího odboru.

 Vedoucí odborů - kontakty

 Elektronická obsluha občana

Klienty žádáme, aby při vyřizování svých záležitostí preferovali elektronickou formu.
Pro veřejnost bude otevřena podatelna v budově radnice (Masarykovo nám. 40., přízemí) a podatelna v budově v Zámecké ulici v uvedených časech.

Provoz MěÚ Náchod od 12. 4. 2021


 Radnice, Masarykovo náměstí 40

   po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   út    8.00–14.00
   st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   čt    8.00–14.00
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

 Budova MěÚ Náchod, Zámecká 1845

   po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   út    8.00–14.00
   st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   čt    8.00–14.00
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

 Budova MěÚ, Němcové 2020

   po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   út    pouze klienti objednaní online
   st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   čt    pouze klienti objednaní online
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

V ostatních dnech a v odůvodněných případech je možné se telefonicky nebo emailem domluvit, případně objednat prostřednictvím příslušného vedoucího odboru.

 Vedoucí odborů - kontakty

 Elektronická obsluha občana

Klienty žádáme, aby při vyřizování svých záležitostí preferovali elektronickou formu.
Pro veřejnost bude otevřena podatelna v budově radnice (Masarykovo nám. 40., přízemí) a podatelna v budově v Zámecké ulici v uvedených časech.