Dnes
Teplota: 18.5 °C

Veřejné zakázky


Datum od - do: 17.4.2023 - 22.5.2023
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
VZ - Úpravna přírodní léčivé vody ze zdroje IDA I pro prameník Jakub v Bělovsi

Datum od - do: 21.3.2023 - 6.4.2023
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor životního prostředí
Údržba zeleně zámeckého kopce v Náchodě

Datum od - do: 24.2.2023 - 15.3.2023
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
VZ - Výběr projektanta - ZUŠ Náchod - stavební úpravy podkroví

Datum od - do: 25.10.2022 - 28.11.2022
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
Dodávka elektrické energie

Datum od - do: 25.10.2022 - 28.11.2022
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
Dodávka zemního plynu

Datum od - do: 13.9.2022 - 7.10.2022
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
Novostavba tenisové haly a stavební úpravy tenisového areálu v Náchodě - Bělovsi

Datum od - do: 7.7.2022 - 20.7.2022
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
VZMR - Zateplení bytového domu č.p. 391 v Náchodě

Datum od - do: 12.4.2022 - 27.4.2022
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
VZMR - Oprava místní komunikace Václavická, NáchoD

Datum od - do: 5.4.2022 - 13.4.2022
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
VZMR - Zázemí hřiště Jizbice

Datum od - do: 14.3.2022 - 31.3.2022
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
VZ - Stavební úpravy MK ulice Řezníčkovy v Náchodě

Datum od - do: 14.3.2022 - 23.3.2022
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
VZMR - Komunikace Zákoutí mezi objekty č.p.336 až č.p.2151, Náchod

Datum od - do: 23.2.2022 - 3.3.2022
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
VZMR - ,,Novostavba skladovací haly s garáží v Náchodě“

Datum od - do: 21.2.2022 - 2.3.2022
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
VZMR - Oprava chodníků v ulicích Prokopa Velikého a Žižkova

Datum od - do: 9.2.2022 - 25.2.2022
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
Rekonstrukce MK ul. Nad Březinkou – Náchod

Datum od - do: 26.1.2022 - 16.2.2022
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
VZ - Revitalizace parku Starých lázní

Datum od - do: 14.12.2021 - 18.1.2022
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
VZ-Stavební úpravy objektu č.p.371, ul. Hurdálkova - Náchod

Datum od - do: 14.12.2021 - 6.1.2022
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
VZ-Stavební úpravy MK ulice U Zbrojnice v Náchodě

Datum od - do: 3.11.2021 - 17.12.2021
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Spolkový dům, Náchod

Datum od - do: 26.10.2021 - 15.11.2021
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor správy majetku a financování
VZMR - Přírodovědná a technická učebna a chovatelská stanice pro zájmové vzdělávání - NÁBYTEK

Datum od - do: 8.9.2021 - 23.9.2021
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Přírodovědná a technická učebna a chovatelská stanice pro zájmové vzdělávání

Datum od - do: 30.8.2021 - 15.9.2021
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
Stavební úpravy MK ulice U Zbrojnice v Náchodě

Datum od - do: 17.8.2021 - 2.9.2021
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
2 BYTOVÉ DOMY - SUN NÁCHOD, KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Datum od - do: 6.8.2021 - 24.8.2021
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
2 BYTOVÉ DOMY – SUN NÁCHOD, KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Datum od - do: 12.7.2021 - 14.9.2021
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Stlačování přírodního CO2 do tlakových lahví

Datum od - do: 16.6.2021 - 7.7.2021
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Spolkový dům v Náchodě – archeologický záchranný výzkum

Datum od - do: 7.6.2021 - 12.7.2021
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Realizace varovných protipovodňových opatření pro město Náchod

Datum od - do: 1.6.2021 - 14.6.2021
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
VZMR - Oprava střešního pláště ZŠ T.G.M

Datum od - do: 23.3.2021 - 21.4.2021
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
Nový víceúčelový bazén na koupališti v Náchodě

Datum od - do: 11.3.2021 - 30.3.2021
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
NOVÁ KOMUNIKACE, UL. TKALCOVSKÁ

Datum od - do: 9.3.2021 - 31.3.2021
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Přírodovědná a technická učebna a chovatelská stanice pro zájmové vzdělávání

Datum od - do: 26.1.2021 - 15.2.2021
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Stavební úpravy MK, ul. Purkyňova Náchod

Datum od - do: 4.1.2021 - 15.1.2021
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
VZMR - SKATEPARK NÁCHOD

Datum od - do: 22.9.2020 - 6.10.2020
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
VZMR - Oprava střešního pláště ZŠ T.G.M.

Datum od - do: 15.9.2020 - 22.10.2020
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor životního prostředí
Zpracování Lesních hospodářských osnov Brzice pro lesy drobných vlastníků ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Náchod na období 1. 1. 2022 31. 12. 2031

Datum od - do: 28.8.2020 - 16.9.2020
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Infrastruktura ZŠ Plhov v Náchodě

Datum od - do: 11.8.2020 - 24.8.2020
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
VZMR "Velitelský automobil JSHD Náchod"

Datum od - do: 14.7.2020 - 28.7.2020
Číslo jednací: MUNAC 53279/2020
Zveřejnil: Město Náchod
Náchod, Zámecká 243, Bartoňova vila, obnova teras

Datum od - do: 1.7.2020 - 15.7.2020
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Park u soudu v Náchodě

Datum od - do: 24.6.2020 - 10.7.2020
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Dětské dopravní hřiště Náchod – provozní budova

Datum od - do: 6.5.2020 - 25.9.2020
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Mezinárodní otevřená dvoufázová architektonicko-urbanistická soutěž o návrh Nová Tepna

Datum od - do: 10.3.2020 - 23.3.2020
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Stavební úpravy chaty Zvonička, Zahrádky č.p.32 Pec pod Sněžkou

Datum od - do: 25.2.2020 - 16.3.2020
Číslo jednací: MUNAC17902/2020/INV
Zveřejnil: Město Náchod
Náchod, Zámecká 243, Bartoňova vila, obnova teras

Datum od - do: 13.2.2020 - 6.3.2020
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Stavební úpravy chaty Zvonička, Zahrádky č.p.32 Pec pod Sněžkou

Datum od - do: 13.2.2020 - 4.3.2020
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
MOST PŘES METUJI, NÁCHOD – BĚLOVES, UL. U ZBROJNICE

Datum od - do: 4.11.2019 - 20.11.2019
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Veřejná zakázka "Pronájem nebytových prostor v objektu Malých lázní v Náchodě-Bělovsi pro provozování kavárny-cukrárny"

Datum od - do: 17.10.2019 - 21.11.2019
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
VZ Sběrný dvůr v Náchodě

Datum od - do: 11.10.2019 - 30.10.2019
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
NOVOSTAVBA SPORTOVNĚ KULTURNÍHO CENTRA na parc. č. 191/75, NÁCHOD – BABÍ“

Datum od - do: 31.7.2019 - 13.8.2019
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
„2 bytové domy - SUN Náchod, komunikace a zpevněné plochy“

Datum od - do: 22.5.2019 - 4.6.2019
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
Odkanalizování oblastí ulic V Úvozu a Pod Vyhlídkou – I. etapa

Datum od - do: 7.5.2019 - 23.5.2019
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Veřejná zakázka: Senior taxi v Náchodě

Datum od - do: 29.4.2019 - 14.5.2019
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
ODKANALIZOVÁNÍ OBLASTÍ ULIC V ÚVOZU A POD VYHLÍDKOU, NÁCHOD - I. ETAPA - ZRUŠENO

Datum od - do: 10.4.2019 - 30.4.2019
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Rolba na úpravu ledové plochy na zimním stadionu Náchod

Datum od - do: 4.4.2019 - 18.4.2019
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Veřejná zakázka Snížení energetické náročnosti VO Náchod - EFEKT2019

Datum od - do: 12.3.2019 - 1.4.2019
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Úpravna přírodní léčivé minerální vody ze zdrojů HJ1005 a HJ1006 pro pítka Malých lázní v Bělovsi

Datum od - do: 27.2.2019 - 20.3.2019
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Stavební úpravy vč. opravy topného systému a rozvodů ZTI v základní škole T.G.Masaryka v Náchodě, objekt čp. 1006 - I. etapa

Datum od - do: 7.2.2019 - 15.3.2019
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
VZ Malé lázně - Běloves - dostavba

Datum od - do: 19.6.2018 - 17.7.2018
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Rekonstrukce osvětlení ledové plochy zimního stadionu v Náchodě

Datum od - do: 19.6.2018 - 2.7.2018
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Stavební práce v areálu bývalé TEPNY, Náchod

Datum od - do: 12.6.2018 - 13.8.2018
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Rozvoj komunikačních a informačních systémů města Náchod

Datum od - do: 7.5.2018 - 28.5.2018
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
Zefektivnění činností a služeb ve veřejné správě v Náchodě

Datum od - do: 4.5.2018 - 25.5.2018
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
VZ - Minerálkovod Běloves v Náchodě

Datum od - do: 4.5.2018 - 23.5.2018
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
VZMR - Rekonstrukce osvětlení ledové plochy zimního stadionu v Náchodě

Datum od - do: 23.4.2018 - 11.5.2018
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
VZMR - Dodávka a montáž kancelářského nábytku - Městský úřad, Zámecká 1845 Náchod

Datum od - do: 20.4.2018 - 9.5.2018
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
VZ - Chodník a veřejné osvětlení na Mánesově nábřeží v Náchodě

Datum od - do: 6.4.2018 - 25.4.2018
Číslo jednací: MUNAC23347/2018
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
VZ - Přístavba výtahu a stavební úpravy ZŠ Plhov Náchod

Datum od - do: 28.3.2018 - 18.4.2018
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
Propojení ulic Raisova - Parkány nová místní komunikace Náchod

Datum od - do: 21.3.2018 - 4.4.2018
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
Veřejný stadion Hamra - víceúčelové hřiště, Náchod

Datum od - do: 6.3.2018 - 19.3.2018
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
Lávka přes železniční trať, Náchod

Datum od - do: 6.3.2018 - 26.3.2018
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
Novostavba hasičské zbrojnice

Datum od - do: 7.2.2018 - 20.2.2018
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
Lávka přes železniční trať, Náchod

Datum od - do: 23.1.2018 - 9.2.2018
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
Stavební úpravy místní komunikace a veřejného osvětlení v ul. Dobrovského v Náchodě

Datum od - do: 12.12.2017 - 10.1.2018
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
VZ - Městský úřad Zámecká 1845 v Náchodě

Datum od - do: 6.9.2017 - 18.9.2017
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
VZMR - Odvlhčení haly s ledovou plochou pro zimní stadion Náchod

Datum od - do: 31.7.2017 - 21.8.2017
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
Chodník a veřejné osvětlení v ulici Václavická – Českoskalická v Náchodě

Datum od - do: 27.6.2017 - 8.9.2017
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
VZ - Malé lázně - Běloves

Datum od - do: 30.5.2017 - 19.6.2017
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
Stavební úpravy místní komunikace a veřejného osvětlení v ul. Dobrovského v Náchodě

Datum od - do: 23.5.2017 - 12.6.2017
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
Parkoviště a veřejné osvětlení Hřbitovní ulice v Náchodě

Datum od - do: 23.5.2017 - 12.6.2017
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
Chodník a veřejné osvětlení v ulici Václavická - Českoskalická v Náchodě

Datum od - do: 11.4.2017 - 26.4.2017
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
VZMR - Stavební úpravy komunikace Pod Rozkoší

Datum od - do: 22.3.2017 - 10.4.2017
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
VZ - Oprava topného systému a rozvodů ZTI v základní škole T.G.Masaryka Náchod

Datum od - do: 14.3.2017 - 3.4.2017
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
Zateplení MŠ Komenského v Náchodě

Datum od - do: 8.3.2017 - 30.3.2017
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
VZ - Chodník a komunikace Nemastova ulice v Náchodě

Datum od - do: 2.3.2017 - 15.3.2017
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
Oprava střechy na radnici, Masarykovo náměstí 40 v Náchodě

Datum od - do: 1.2.2017 - 28.2.2017
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
VZ - ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ LOKALITY "Nad nemocnicí"

Datum od - do: 26.1.2017 - 17.3.2017
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
VZ - Rekonstrukce chodníků a zřízení cyklistických pruhů na ulicích Českoskalická, Pražská v Náchodě – II. etapa

Datum od - do: 25.1.2017 - 27.2.2017
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
Územní studie krajiny správního obvodu ORP Náchod

Datum od - do: 24.1.2017 - 13.2.2017
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
VZ - Tribuna atletického stadionu Náchod - Hamra

Datum od - do: 25.10.2016 - 14.11.2016
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
VZMR - Zateplení objektu č.p.93 Lipí u Náchoda

Datum od - do: 24.10.2016 - 14.11.2016
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Rolba na úpravu ledové plochy na zimním stadionu Náchod

Datum od - do: 17.8.2016 - 2.9.2016
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky "Geologický průzkum zřídelní oblasti Běloves"

Datum od - do: 1.8.2016 - 30.12.2016
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
Oznámení předběžných informací pro veřejnou zakázku na služby

Datum od - do: 13.7.2016 - 5.9.2016
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
Dodávka cisternové automobilové stříkačky pro JSHD Náchod

Datum od - do: 15.6.2016 - 30.6.2016
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
Oznámení o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu "Hydrogeologický průzkum v Náchodě"

Datum od - do: 7.6.2016 - 29.7.2016
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODÁVKY PRO PROJEKT: „Dodávka rolby na úpravu ledové plochy“

Datum od - do: 13.5.2016 - 31.5.2016
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
Rekonstrukce chodníků a zřízení cyklistických pruhů na ulicích Českoskalická, Pražská v Náchodě - 1. etapa

Datum od - do: 6.4.2016 - 29.4.2016
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO STADIONU HAMRA V NÁCHODĚ

Datum od - do: 4.4.2016 - 20.4.2016
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
ZŠ BABÍ - STAVEBNÍ ÚPRAVY

Datum od - do: 11.3.2016 - 30.3.2016
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Park u města Prahy v Náchodě

Datum od - do: 28.1.2016 - 29.2.2016
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Výběr provozovatele Náchodských farmářských trhů

Datum od - do: 16.12.2015 - 6.1.2016
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor životního prostředí
Výzva k podání nabídky na zpracování "Lesních hospodářských osnov NÁCHOD II s platností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2026"

Datum od - do: 2.10.2015 - 14.10.2015
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky - "Hydrogeologický průzkum v Náchodě"

Datum od - do: 18.9.2015 - 5.10.2015
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
VÝBĚR PROVOZOVATELE NA PRONÁJEM A PROVOZOVÁNÍ HOTELU U BERÁNKA, MASARYKOVO NÁM. 74, NÁCHOD

Datum od - do: 15.9.2015 - 29.9.2015
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Výzva k podání nabídky "Veřejné osvětlení města Náchod - IX. etapa"

Datum od - do: 11.8.2015 - 27.8.2015
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace a zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky: "Sadové úpravy v Náchodě, lokalita Trojická"

Datum od - do: 11.6.2015 - 22.6.2015
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Veřejné osvětlení města Náchod - IX. etapa

Datum od - do: 15.5.2015 - 27.5.2015
Číslo jednací: KS4031/2015
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
Zadávací dokumentace k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Oprava MK v Náchodě, ul. Na Drážkách"

Datum od - do: 15.5.2015 - 27.5.2015
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: ,,Oprava komunikace Hurdálkova v Náchodě".

Datum od - do: 7.5.2015 - 27.5.2015
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE STAVBY PRO PROJEKT: „Zateplení objektu č.p. 93 Lipí u Náchoda“

Datum od - do: 4.5.2015 - 27.5.2015
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
„Zateplení a výměna oken plaveckého bazénu v Náchodě“

Datum od - do: 16.4.2015 - 4.5.2015
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Dodávka cisternové automobilové stříkačky

Datum od - do: 16.3.2015 - 8.4.2015
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
„MODERNIZACE VEŘEJNÉHO STADIONU HAMRA V NÁCHODĚ“

Datum od - do: 12.3.2015 - 15.4.2015
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Výběrové řízení na dodavatele stavby v rámci projektu „Veřejná prostranství Náchod – parkoviště a zpevněné plochy u hřiště“

Datum od - do: 11.3.2015 - 30.3.2015
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
Rekonstrukce WC pavilonu U2.2 ZŠ Plhov

Datum od - do: 7.1.2015 - 28.1.2015
Číslo jednací: 5485/2014/ŽP/Ba/h
Zveřejnil: Odbor životního prostředí
Zpracování lesních hospodářských osnov Náchod I

Datum od - do: 10.12.2014 - 7.1.2015
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
Propagace Evropského města Náchod - Kudowa-Zdrój

Datum od - do: 5.11.2014 - 20.11.2014
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
"Revitalizace zámeckého kopce" Projektová dokumentace

Datum od - do: 15.10.2014 - 3.12.2014
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
Zateplení tělocvičny ZŠ Plhov, stavební úpravy č.p. 1186 Náchod

Datum od - do: 8.10.2014 - 24.10.2014
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Výběrové řízení - "Sadové úpravy na městském hřbitově v Náchodě"

Datum od - do: 22.8.2014 - 8.9.2014
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Výběrové řízení - "Sadové úpravy na městském hřbitově v Náchodě"

Datum od - do: 14.7.2014 - 4.8.2014
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
„Revitalizace zámeckého kopce v Náchodě “ Inventarizace a dendrologické posouzení zeleně.

Datum od - do: 13.6.2014 - 16.7.2014
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE STAVBY V RÁMCI PROJEKTU „Veřejná prostranství Náchod – Sportoviště a dětské hřiště včetně přístupového chodníku a VO“

Datum od - do: 5.5.2014 - 28.5.2014
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
Veřejná zakázka - Zateplení MŠ U Kočovny

Datum od - do: 5.5.2014 - 28.5.2014
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
Veřejná zakázka - Zateplení MŠ Vančurova v Náchodě

Datum od - do: 29.4.2014 - 12.5.2014
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Komunikace Vodárenská – Babí“

Datum od - do: 24.4.2014 - 29.5.2014
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací pro projekt: "Most a navazující komunikace v ul. Na Skalce v Náchodě"

Datum od - do: 16.4.2014 - 16.5.2014
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky Průvodce Evropským městem Náchod - Kudowa-Zdrój.

Datum od - do: 16.4.2014 - 5.5.2014
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Ráj pro děti - MŠ Havlíčkova v Náchodě

Datum od - do: 24.3.2014 - 10.4.2014
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
Výběrové řízení na dodavatele stavby pro projekt "Česko-polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí - III. etapa"

Datum od - do: 21.3.2014 - 4.4.2014
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
Výzva k předložení nabídky - Průvodce EM Náchod-Kudowa-Zdrój

Datum od - do: 20.3.2014 - 31.3.2014
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
Uvítací panely-Evropské město Náchod - Kudowa Zdój

Datum od - do: 18.3.2014 - 2.4.2014
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Průvodce Evropským městem Náchod-Kudowa-Zdrój

Datum od - do: 18.3.2014 - 2.4.2014
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Vybavení sběrného dvora v Náchodě – drtič odpadu

Datum od - do: 21.2.2014 - 11.3.2014
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Ráj pro děti - MŠ Havlíčkova v Náchodě

Datum od - do: 7.2.2014 - 28.2.2014
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Sadové úpravy parku u nádraží v Náchodě

Datum od - do: 2.1.2014 - 30.1.2014
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE STAVBY V RÁMCI PROJEKTU: „Výstavba RD Nad nemocnicí – Náchod, Podmiňující výstavba komunikací a inženýrských sítí

Datum od - do: 20.12.2013 - 10.1.2014
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Výsledek veřejné jednokolové soutěže o vytvoření grafického návrhu uvítacího billboardu a panelu Evropského města Náchod - Kudowa Zdrój

Datum od - do: 17.12.2013 - 13.1.2014
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Prožitková zahrada MŠ Vančurova v Náchodě

Datum od - do: 15.11.2013 - 4.12.2013
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Dodávka užitkového vozu - hasičský vůz cisterna

Datum od - do: 30.9.2013 - 14.10.2013
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Dodávka užitkového vozu - hasičský vůz cisterna

Datum od - do: 2.9.2013 - 18.9.2013
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
II. ETAPA výměny části oken Azylového domu-Domova pro matky s dětmi Sv. Anna v Borské ulici čp. 616, čp.621

Datum od - do: 26.8.2013 - 11.9.2013
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Dodávka užitkového vozu - hasičský vůz cisterna

Datum od - do: 16.8.2013 - 5.9.2013
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Vybavení sběrného dvora v Náchodě

Datum od - do: 7.8.2013 - 9.9.2013
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE STAVBY V RÁMCI PROJEKTU:„VÝSTAVBA RD NAD NEMOCNICÍ – NÁCHOD, PODMIŇUJÍCÍ VÝSTAVBA KOMUNIKACÍ A INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ“

Datum od - do: 10.7.2013 - 25.7.2013
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
„OPRAVA STŘECHY ZŠ STARÉ MĚSTO NAD METUJÍ“, „STAVEBNÍ ÚPRAVY, VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY NA BUDOVĚ ČP. 243 ZÁMECKÁ UL. NÁCHOD“

Datum od - do: 1.7.2013 - 29.7.2013
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Stavební úpravy bytového domu č.p. 269, Duhová ul., Náchod

Datum od - do: 25.6.2013 - 3.7.2013
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
ÚPRAVA MASARYKOVA NÁMĚSTÍ V NÁCHODĚ-MOBILIÁŘ

Datum od - do: 14.6.2013 - 1.7.2013
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Komunikačního systému sestra-pacient a Elektronické požární signalizace / EPS /, penzion Marie , ul. Bartoňova č.p. 1998 v Náchodě

Datum od - do: 10.6.2013 - 21.6.2013
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Rekonstrukce WC pavilonu U1.1 ZŠ Plhov v Náchodě

Datum od - do: 10.6.2013 - 21.6.2013
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Úprava Masarykova náměstí v Náchodě – přemístění kašny

Datum od - do: 5.6.2013 - 24.6.2013
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Zdrojová voda sportovišť v Náchodě

Datum od - do: 17.5.2013 - 4.6.2013
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Úprava Masarykova náměstí v Náchodě – přemístění kašny a mobiliář

Datum od - do: 16.5.2013 - 11.6.2013
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Zateplení MŠ Alšova v Náchodě

Datum od - do: 15.5.2013 - 3.6.2013
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
Přístavba výtahu na radnici v Náchodě

Datum od - do: 13.5.2013 - 5.6.2013
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Zateplení ZŠ 1. Máje v Náchodě

Datum od - do: 13.5.2013 - 5.6.2013
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Zateplení MŠ Havlíčkova v Náchodě

Datum od - do: 13.5.2013 - 5.6.2013
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Zateplení MŠ Myslbekova v Náchodě

Datum od - do: 7.5.2013 - 13.6.2013
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Strategický plán rozvoje města Náchod, Strategie MěÚ Náchod, Procesní a bezpečnostní audit MěÚ Náchod

Datum od - do: 7.5.2013 - 14.6.2013
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE STAVBY V RÁMCI PROJEKTU: „Veřejná prostranství Náchod – sportovní hřiště“

Datum od - do: 6.5.2013 - 15.5.2013
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
Parkovací plochy v ul. Dvořákova, Janáčkova a Palachova v Náchodě

Datum od - do: 30.4.2013 - 6.5.2013
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Oprava zpevněné plochy na p.p.č. 2032/2 při ul.Tyršova v Náchodě

Datum od - do: 23.4.2013 - 10.5.2013
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
RESTAUROVÁNÍ KAŠNY NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ V NÁCHODĚ

Datum od - do: 23.4.2013 - 29.4.2013
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Oprava živičného krytu komunikací Náchod - Babí

Datum od - do: 22.4.2013 - 20.5.2013
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
Výběr poradce pro přípravu projektu Město Náchod úspory energií metodou EPC

Datum od - do: 19.4.2013 - 23.5.2013
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
„Stavební úpravy prostoru u radnice, ul. Krámská, Náchod“

Datum od - do: 15.4.2013 - 15.5.2013
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
Ochrana vod povodí řeky Metuje v Kudowě Zdrój a Náchodě

Datum od - do: 3.4.2013 - 7.5.2013
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Autobusové nádraží Náchod

Datum od - do: 21.3.2013 - 2.5.2013
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
Soutěž o návrh - Lavička Josefa Škvoreckého

Datum od - do: 20.3.2013 - 17.4.2013
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
Přístavba výtahu na radnici v Náchodě

Datum od - do: 6.3.2013 - 27.5.2013
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
Výběrové řízení na služby v rámci projektu: "Veřejná prostranství Náchod - zeleň a park"

Datum od - do: 21.2.2013 - 29.4.2013
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
Stavební úpravy bytového domu č.p. 269, Duhová ul., Náchod

Datum od - do: 7.2.2013 - 18.2.2013
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Oprava části MK Partyzánská ul. – panelka, Náchod

Datum od - do: 4.2.2013 - 11.2.2013
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Stavební úpravy Anglické ulice v Náchodě 2. etapa

Datum od - do: 26.11.2012 - 3.12.2012
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Průzkum trhu pro zjištění ceny obvyklé v místě a čase - akce Oprava živičného krytu komunikací Náchod, Babí.

Datum od - do: 26.11.2012 - 3.12.2012
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Průzkum trhu pro zjištění ceny obvyklé v místě a čase - akce Oprava ul. Sokolské, ul. Jabloňové

Datum od - do: 29.10.2012 - 20.11.2012
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
Výzva k podání nabídek na akci "Metuje, Náchod, obnova břehových porostů ř. km 33,200 - 35,100"

Datum od - do: 19.10.2012 - 29.10.2012
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
Dodávka 2 ks travních sekaček s mulčovací funkcí

Datum od - do: 19.9.2012 - 24.9.2012
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Oprava komunikací Lipí, Pavlišov -průzkum trhu

Datum od - do: 14.9.2012 - 19.9.2012
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Sportovní hřiště u Základní školy, Náchod,Pavlišovská 55

Datum od - do: 13.9.2012 - 24.9.2012
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
Výzva k podání nabídky na akci "Výměna části oken Azylového domu-Domova pro matky s dětmi v Borské ulici čp. 616,čp.621"

Datum od - do: 13.9.2012 - 24.9.2012
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
Výzva k podání nabídky na akci "Rekonstrukce chodníku ul.Parkány-Skála, Náchod ".

Datum od - do: 13.9.2012 - 13.10.2012
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
„Rekonstrukce chodníku ul. Tyršova, Náchod“

Datum od - do: 30.8.2012 - 10.9.2012
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
Rekonstrukce chodníku ul.Tyršova, Náchod

Datum od - do: 29.8.2012 - 12.9.2012
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
Dodávka a montáž sedadel pro kino Vesmír v Náchodě

Datum od - do: 28.8.2012 - 27.9.2012
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
Dodávka 2 ks travních sekaček s mulčovací funkcí

Datum od - do: 28.6.2012 - 16.7.2012
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Dodávka malého užitkového nákladního vozu

Datum od - do: 18.6.2012 - 27.6.2012
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Dodávka pytlů na tříděný odpad a sáčků na psí exkrementy

Datum od - do: 9.5.2012 - 8.6.2012
Číslo jednací:
Zveřejnil: Sportovní zařízení města Náchoda
Dodávka "Elektrická akumulační rolba na úpravu ledu" - uveřejnění uzavřené smlouvy

Datum od - do: 13.4.2012 - 23.4.2012
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Propagační předměty

Datum od - do: 30.3.2012 - 4.5.2012
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
Veřejná zakázka "Rekonstrukce veřejného osvětlení města Náchoda - VII. etapa"

Datum od - do: 30.3.2012 - 30.4.2012
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
Veřejná zakázka "Veřejná prostranství Náchod - II. etapa - schodiště"

Datum od - do: 27.3.2012 - 12.4.2012
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Dodávka 2 ks travních sekaček s mulčovací funkcí

Datum od - do: 23.3.2012 - 10.4.2012
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
ZATEPLENÍ A VÝMĚNA ČÁSTI OKEN BUDOVY MŠ BĚLOVES, č.p. 304, ul. VÍTKOVA, NÁCHOD-BĚLOVES

Datum od - do: 22.3.2012 - 11.4.2012
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Soubor majetku na třídění odpadů

Datum od - do: 22.3.2012 - 5.4.2012
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
ZŠ Komenského – oprava krovu stávající budovy čp. 425 v Náchodě

Datum od - do: 12.3.2012 - 23.3.2012
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
Náchod, ul. Dobrošovská, Šafaříkova, Březinova, Šaldova, Vojanova - Veřejné osvětlení

Datum od - do: 12.3.2012 - 23.3.2012
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
Stavební úpravy MK Horovy ulice v Náchodě

Datum od - do: 8.3.2012 - 2.5.2012
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Dodávka vnitřní integrace úřadu ORP Náchod

Datum od - do: 13.2.2012 - 29.2.2012
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor sociálních věcí a školství
Vedení účetnictví vybraných příspěvkových organizací Města Náchod

Datum od - do: 27.1.2012 - 6.2.2012
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Vypracování projektové dokumentace - hřiště, kondiční areál, příjezdová komunikace

Datum od - do: 26.1.2012 - 17.2.2012
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Stavební úpravy místní komunikace Dobrošovské ul. v Náchodě

Datum od - do: 26.1.2012 - 6.2.2012
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Dodávka pytlů na tříděný odpad a sáčků na psí exkrementy

Datum od - do: 18.1.2012 - 31.1.2012
Číslo jednací:
Zveřejnil: Sportovní zařízení města Náchoda
Rekonstrukce VZT zařízení včetně MaR na krytém plaveckém bazénu v Náchodě

Datum od - do: 16.1.2012 - 5.3.2012
Číslo jednací:
Zveřejnil: Sportovní zařízení města Náchoda
Elektrická akumulační rolba na úpravu ledu

Datum od - do: 6.12.2011 - 5.1.2012
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor správní
Vestavba do půdního prostoru MŠ Vítkova ul. 304, Náchod - Běloves

Datum od - do: 7.11.2011 - 21.11.2011
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Stavební úpravy Anglické ulice v Náchodě

Datum od - do: 2.11.2011 - 16.11.2011
Číslo jednací: 45420/2011
Zveřejnil: Odbor správní
Výběrové řízení na dodávku pevných hlasových služeb

Datum od - do: 25.10.2011 - 2.11.2011
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Přeshraniční propagace Náchoda a Kladské tvrze

Datum od - do: 25.10.2011 - 4.11.2011
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO VŠECHNY UCHAZEČE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY " VESTAVBA DO PŮDNÍHO PROSTORU MŠ VÍTKOVA UL. 304, NÁCHOD - BĚLOVES"

Datum od - do: 20.10.2011 - 4.11.2011
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
VESTAVBA DO PŮDNÍHO PROSTORU MŠ VÍTKOVA UL. 304, NÁCHOD - BĚLOVES

Datum od - do: 19.10.2011 - 18.11.2011
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
ROZHODNUTÍ O ZRUŠENÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU - Vestavba do půdního prostoru MŠ Vítkova ul. 304, Náchod . Běloves

Datum od - do: 3.10.2011 - 10.10.2011
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Okružní křižovatka „U Itálie“ v Náchodě

Datum od - do: 27.9.2011 - 12.10.2011
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE - PŘÍSTAVBA VÝTAHU NA RADNICI V NÁCHODĚ

Datum od - do: 27.9.2011 - 12.10.2011
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
VESTAVBA DO PŮDNÍHO PROSTORU MŠ VÍTKOVA UL. 304, NÁCHOD - BĚLOVES

Datum od - do: 22.9.2011 - 3.10.2011
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Stavební úpravy prostoru u radnice v ul.Krámská, Náchod

Datum od - do: 12.9.2011 - 27.9.2011
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku - Rekonstrukce veřejného osvětlení města Náchod - VI. etapa

Datum od - do: 30.8.2011 - 19.9.2011
Číslo jednací: 3059/2011
Zveřejnil: Odbor správní
Dodávka hlasových a datových mobilních telekomunikačních služeb

Datum od - do: 29.8.2011 - 26.9.2011
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
DEMOLICE OBJEKTU BÝVALÉHO VÝKUPU OVOCE A ZELENINY DROBNÝCH PĚSTITELŮ NA ST. PARC. Č. 539/2 K.Ú. NÁCHOD

Datum od - do: 15.8.2011 - 22.8.2011
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Obnova parku u kostela Sv. Michaela a ploch před gymnáziem v Náchodě

Datum od - do: 15.8.2011 - 29.8.2011
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Rekonstrukce veřejného osvětlení města Náchod - VI. etapa

Datum od - do: 29.7.2011 - 1.12.2011
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
Veřejná zakázka ZUŠ Náchod – vybavení interiéru, oznámení výsledku, dokumentace o veřejné zakázce

Datum od - do: 29.7.2011 - 22.8.2011
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
Veřejná prostranství Náchod - II. etapa - MARIE

Datum od - do: 25.7.2011 - 8.8.2011
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Stavební úpravy MK Tepenské ul. v Náchodě

Datum od - do: 18.7.2011 - 25.7.2011
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Interaktivní výuka v ZUŠ Náchod

Datum od - do: 15.7.2011 - 14.8.2011
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Stavební úpravy sociálních zařízení v MŠ Havlíčkova 1848 v Náchodě

Datum od - do: 14.7.2011 - 29.7.2011
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Zrušeno - Rekonstrukce veřejného osvětlení města Náchod - VI. etapa

Datum od - do: 12.7.2011 - 25.7.2011
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Výběrové řízení na dodávku elektronického aukčního systému

Datum od - do: 11.7.2011 - 22.7.2011
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Zvýšení bezpečnosti dopravy na silnicích I.tř. v Náchodě a její zpřístupnění osobám s omezenou schopností pohybu a orientace

Datum od - do: 11.7.2011 - 8.8.2011
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Veřejná prostranství Náchod – II. etapa - SUN

Datum od - do: 4.7.2011 - 14.7.2011
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Jednosměrná místní komunikace - stavební úpravy části komunikace v ul. Českých Bratří

Datum od - do: 1.7.2011 - 29.7.2011
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
DEMOLICE OBJEKTU BÝVALÉHO VÝKUPU OVOCE A ZELENINY DROBNÝCH PĚSTITELŮ NA ST. PARC. Č. 539/2 K.Ú. NÁCHOD

Datum od - do: 30.6.2011 - 16.7.2011
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Stavební úpravy kuchyně ZŠ T.G.Masaryka v Náchodě - výsledek

Datum od - do: 23.6.2011 - 7.7.2011
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor správy majetku a financování
STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V MŠ HAVLÍČKOVA 1848 V NÁCHODĚ

Datum od - do: 8.6.2011 - 27.6.2011
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu „ZUŠ Náchod – vybavení interiéru“

Datum od - do: 2.6.2011 - 16.6.2011
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ V ZŠ T.G.MASARYKA ČP. 1006 V NÁCHODĚ

Datum od - do: 24.5.2011 - 6.6.2011
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor správy majetku a financování
Dodávky elektrické energie v období 1.7.2011 až 31.12.2012

Datum od - do: 20.4.2011 - 16.5.2011
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Městské televizní vysílání Náchod

Datum od - do: 18.4.2011 - 26.4.2011
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru Náchod – návrh

Datum od - do: 14.4.2011 - 6.6.2011
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor kanceláře tajemníka
Technologické centrum (I.) a elektronická spisová spisová služba (II.) ORP Náchod

Datum od - do: 12.4.2011 - 2.5.2011
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Oprava Zámecké ulice v Náchodě - veřejná zakázka

Datum od - do: 7.4.2011 - 21.4.2011
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor investic a rozvoje města
"ZUŠ Náchod – Stavební úpravy a přístavba č.p. 247, Tyršova ulice - DOKONČOVACÍ PRÁCE" otevřené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku na stavební práce

Datum od - do: 25.3.2011 - 6.4.2011
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Integrovaný plán rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice, Veřejná prostranství Náchod – II.etapa - Duhovka

Datum od - do: 17.3.2011 - 16.4.2011
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
ZPROVOZNĚNÍ VEŘEJNÉHO PRAMENÍKU S MINERÁLNÍ VODOU V NÁCHODĚ BĚLOVSI - rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky

Datum od - do: 16.3.2011 - 29.3.2011
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
RESTAUROVÁNÍ SCHODIŠŤOVÝCH VITRÁŽOVÝCH OKEN RADNICE ČP. 40 V NÁCHODĚ

Datum od - do: 2.3.2011 - 16.3.2011
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU BALKONU A OPRAVU OZDOBNÝCH PRVKŮ ŠTÍTU RADNICE V NÁCHODĚ

Datum od - do: 28.2.2011 - 15.3.2011
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor správy majetku a financování
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na zakázku malého rozsahu „Cyklostezky v Kladském pomezí – III. etapa“, číslo projektu CZ.3.22/2.2.00/09.01553, stavba „Lipí - Peklo - sanace sesuvu a stabilizace svahu“

Datum od - do: 16.2.2011 - 3.3.2011
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Výsledky Průzkumu trhu na zjištění ceny v místě a čase obvyklé za zpracování projektové dokumentace na akce zařazené do II. etapy revitalizace veřejných prostranství v rámci realizace Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda – problémová zóna u nemo

Datum od - do: 16.2.2011 - 24.2.2011
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Výsledek výběrového řízení - Zateplení budov ZŠ Komenského v Náchodě

Datum od - do: 16.2.2011 - 24.2.2011
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Výsledek výběrového řízení - Koordinátor BOZP při realizace stavby "Zateplení budov ZŠ Komenského v Náchodě":

Datum od - do: 16.2.2011 - 24.2.2011
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Výsledek výběrového řízení - Technický dozor investora při realizacai stavby "Zateplení budov

Datum od - do: 15.2.2011 - 2.3.2011
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
ZPROVOZNĚNÍ VEŘEJNÉHO PRAMENÍKU S MINERÁLNÍ VODOU V NÁCHODĚ BĚLOVSI

Datum od - do: 9.2.2011 - 25.2.2011
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor správy majetku a financování
Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky „Městské televizní vysílání Náchod“ v souladu s ust. § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“)

Datum od - do: 20.1.2011 - 31.1.2011
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor správy majetku a financování
Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu „Cyklostezky v Kladském pomezí – III. etapa“, číslo projektu CZ.3.22/2.2.00/09.01553, stavba „Lipí - Peklo - sanace sesuvu a stabilizace svahu“

Datum od - do: 23.12.2010 - 4.1.2011
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Výběrové řízení na zpracování žádosti včetně příloh a závěrečné zprávy na akci Rekonstrukce veřejného osvětlení města Náchod - VI. etapa

Datum od - do: 22.12.2010 - 31.1.2011
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky na služby s názvem "Poskytnutí komplexního servisu při vyhledávání a doporučení nejvhodnějšího dodavatele elektrické energie formou centrálního zadávání pro Město Náchod a jím zřizované a zakládané org

Datum od - do: 17.12.2010 - 5.1.2011
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Zpracování územního plánu Náchod

Datum od - do: 7.12.2010 - 14.12.2010
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Změny, doplnění topného systému objektu restaurace na Jiráskově koupališti v Náchodě

Datum od - do: 27.10.2010 - 12.11.2010
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Koordinátor BOZP při realizaci stavby: Zateplení budov ZŠ Komenského v Náchodě

Datum od - do: 27.10.2010 - 12.11.2010
Číslo jednací:
Zveřejnil: Město Náchod
Technický dozor investora při realizaci stavby: Zateplení budov ZŠ Komenského v Náchodě

Datum od - do: 4.10.2010 - 29.10.2010
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor správy majetku a financování
Zateplení budov ZŠ Komenského v Náchodě

Datum od - do: 14.9.2010 - 30.9.2010
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor správy majetku a financování
„Česko-polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí – II. etapa“ - Stavební úpravy místní komunikace - Denisovo nábřeží v Náchodě

Datum od - do: 14.9.2010 - 30.9.2010
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor správy majetku a financování
„Česko-polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí – II. etapa“ - Stavební úpravy místní komunikace Denisovo nábřeží v Náchodě – přeložka veřejného osvětlení

Datum od - do: 26.8.2010 - 10.9.2010
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor správy majetku a financování
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky Projekt:„Cyklostezky v Kladském pomezí – III. etapa“, číslo projektu CZ.3.22/2.2.00/09.01553 Stavba:„Cyklostezky v Kladském pomezí III. etapa – úsek Lipí – Peklo, 1. část, 2.část“

Datum od - do: 26.8.2010 - 10.9.2010
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor správy majetku a financování
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na zhotovení projektové dokumentace na stavbu „Cyklotrasa Vodárenská-Babí (úsek č.1)“,„Cyklostezka Vodárenská-Babí (úsek č.2)“

Datum od - do: 26.8.2010 - 10.9.2010
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor správy majetku a financování
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky Projekt:„Cyklostezky v Kladském pomezí – III. etapa“, číslo projektu CZ.3.22/2.2.00/09.01553 Stavba:„Odpočívadlo pro cyklisty na parcele č.kat. 340/22 k. ú. Malé Poříčí“