Dnes
Teplota: 11.2 °C

Platné vyhlášky a nařízení

Právní předpisy obcí a krajů jsou nově na internetu

(Dne 1.1. 2022 nabyl účinnosti zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, kterým byla zřízena Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů jako informační systém veřejné správy. Tento systém  slouží k vyhlašování právních předpisů obcí a krajů, právních předpisů vydaných správními úřady a ke zveřejňování dalších zákonem stanovených aktů. 
Dosavadní platné a účinné právní předpisy musí být v systému zveřejněny do konce roku 2025, jinak pozbydou platnosti.
Další informace a možnost vyhledávání - zde: Úvod - SPP (gov.cz) )

Nařízení města č. 1/2024, kterým se mění nařízení města č. 4/2014, kterým se vymezují oblasti města Náchoda, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu

Obecně závazná vyhláška č. 7/2023 o vymezení doby nočního klidu


Obecně závazná vyhláška č. 6/2023 o místním poplatku ze psů


Obecně závazná vyhláška č. 5/2023 o místním poplatku ze vstupného


Obecně závazná vyhláška č. 4/2023 o místním poplatku z pobytu


Obecně závazná vyhláška č. 3/2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství


Obecně závazná vyhláška č. 2/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství


Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 2/2022


Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 1/2022


Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 3/2021

Obecně závazná vyhláška č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
- účinnost od: 1. 1. 2022

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 2/2021

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o zřízení městské policie
- účinnost od: 14.5.2021

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 4/2019

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o evidenci chovatelů trvale označených psů
- účinnost od: 1. 1. 2020

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 2/2019

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o udržování čistoty veřejných prostranství a ochraně zařízení města
- účinnost od: 18. 5. 2019

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 2/2018

Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na vymezených plochách veřejných prostranství
- účinnost od: 4. 7. 2018

Nařízení města Náchoda č. 2/2016

Nařízení města Náchoda č. 2/2016, kterým se ruší Nařízení města Náchod č. 1/2013, kterým se stanovují v oblastech města zóny placeného stání, ve kterých lze místní komunikaci nebo jejich určené úseky užít k stání silničního motorového vozidla za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy a způsob úhrady příslušné ceny za parkování (pdf /520 kB)
- účinnost od: 9. 7. 2016

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 4/2015

Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o výši koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
- účinnost od: 1. 1. 2016

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 3/2015

OZV č. 3/2015 o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích
- účinnost od: 1. 9. 2015

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 2/2014

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob
- účinnost od: 1. 9. 2014

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 1 /2014

Město Náchod Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o nakládání s komunálními odpady a se stavebním odpadem
- účinnost od: 9. 3. 2014

Nařízení města Náchoda č. 4/2014

Nařízení města č. 4/2014 kterým se vymezují oblasti města Náchoda, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu (pdf /613 kB)
- účinnost od: 6. 9. 2014
Ceník parkování na komunikacích vymezených v nařízení č. 4/2014

Nařízení města Náchoda č. 3/2014

Nařízení města č. 3/2014 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území města Náchoda (pdf /255 kB)
- účinnost od: 11. 7. 2014

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška 1/2013 kterou se stanoví místa, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry
- účinnost od: 10. 7. 2013

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 1/2012

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012,o zrušení obecně závazné vyhlášky města Náchoda
- účinnost od: 13. 3. 2012

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 1/2009

Obecně závazná vyhláška č. 1/2009, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2008
- účinnost od: 1. 12. 2009

Nařízení města Náchoda č. 2/2008

Nařízení města č.2/2008, kterým se ruší nařízení rady města Náchoda č. 1/2001 v plném rozsahu
- účinnost od: 25. 7. 2008

Nařízení města Náchoda č. 1/2008

Nařízení města č.1/2008, kterým se ruší nařízení rady města Náchoda č. 2/2006 v plném rozsahu
- účinnost od: 25. 7. 2008

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 1/2006

Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2006, Požární řád města Náchoda
- účinnost od: 1. 8. 2006

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 1/2005

Obecně závazná vyhláška č 1/2005, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.2/2004 O stanovení příspěvku na pobyt dítěte v MŠ, ŠD a ŠK zřizovaných městem Náchodem pro školní rok 2004-2005
- účinnost od: 1. 4. 2005

Nařízení města č.2/2005

Nařízení města č.2/2005 kterým se ruší obecně závazná vyhláška č. 7/97, kterou se stanovuje městská zóna s omezením provozu zdrojů znečišťování (pdf /550 kB)
- účinnost od: 1. 7. 2005

Nařízení města Náchoda č. 1/2003

Nařízení města č.1/2003 o stanovení ceny za nucený odtah a hlídání odtažených vozidel do hmotnosti 2,5 t pro město Náchod (pdf /950 kB)
- účinnost od: 9. 5. 2003

Obecně závazná vyhláška Města Náchodač. 1/2001

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 1/2001, o zrušení obecně závazné vyhlášky Města Náchoda
- účinnost od: 19. 4. 2001

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 2/2000

Obecně závazná vyhláška č. 2/2000, kterou se ruší obecně závazné vyhlášky Města Náchoda
- účinnost od: 27. 12. 2000

Archiv některých předpisů, které pozbyly platnosti