Dnes
Teplota: 27.2 °C

Právnické osoby zřízené Městem Náchodem

Město Náchod zřídilo ve své pravomoci k plnění svých úkolů, zejména k hospodářskému využívání svého majetku a k zabezpečení veřejně prospěšných činností :


a) v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, orgán obce

- Městská policie

b) příspěvkové organizace

- Sportovní zařízení Města Náchoda
- Kino Vesmír Náchod
- Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves, příspěvková organizace
- ZUŠ Náchod
- Základní škola T.G.Masaryka Náchod
- Základní škola, Náchod, Komenského 425
- Základní škola Náchod - Plhov
- Základní škola, Náchod, Drtinovo náměstí 121
- Základní škola, Náchod, 1. Máje 365
- Základní škola, Náchod, Pavlišovská 55
- Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345
- Mateřská škola, Náchod, Březinova 669
- Mateřská škola, Náchod, Vítkova 304
- Mateřská škola, Náchod, Havlíčkova 1848
- Mateřská škola, Náchod, Komenského 301
- Mateřská škola, Náchod, Myslbekova 4
- Mateřská škola, Náchod, Alšova 952
- Městské středisko sociálních služeb Marie
- Středisko volného času Déčko, Náchod , Zámecká 243

c) obchodní společnosti


Akciové společnosti :
- Beránek Náchod a. s.
Společnosti s ručením omezeným :
- Lesy města Náchoda spol. s r. o.
- Správa budov Náchod s. r. o.
- Technické služby Náchod s. r. o.

d) obecně prospěšné společnosti


- Městská knihovna, o. p. s.
- Náchodská Prima sezona o. p. s..

e) Nadace a nadační fondy


Kulturní a sportovní nadace města Náchoda
Nadační fond pro podporu nemocnice v Náchodě

Mimo uvedené druhy právnických osob zřízených městem Město Náchod zřídilo jednotku sboru dobrovolných hasičů města.