Dnes
Teplota: 16.7 °C

Územní plán


Zpracovatel: REGIO projektový ateliér s.r.o., Hořická 50, 500 02 Hradec Králové

Územní plán Náchod byl vydán usnesením zastupitelstva města č. III/a dne 20.6.2016, formou opatření obecné povahy č. 1/2016.

Územní plán Náchod nabyl účinnosti 7.7.2016.

Vydáním a nabytím účinnosti Územního plánu Náchod se ruší Územní plán sídelního útvaru Náchod včetně všech vydaných změn.

formát a velikost dokumentu uvedena v závorce