Dnes
Teplota: 11.2 °C

Územní plán


Územní plán Náchod – úplné znění po vydané změně č. 4 – PLATNÁ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE

Změna č. 4 Územního plánu Náchod

Zastupitelstvo města na zasedání 22. 4. 2024 usnesením č. VII. a/ vydalo Změnu č. 4 Územního plánu Náchod, která nabyla účinnosti 15. 5. 2024

Územní plán Náchod – úplné znění po vydané změně č. 3

Změna č. 3 Územního plánu Náchod

Zastupitelstvo města na zasedání 15. 11. 2021 usnesením č. IV. a/ vydalo Změnu č. 3 Územního plánu Náchod, která nabyla účinnosti 3. 12. 2021

Územní plán Náchod – úplné znění po vydané změně č. 2

Změna č. 2 Územního plánu Náchod

Zastupitelstvo města na zasedání 7. 12. 2020 usnesením č. V. b/ vydalo Změnu č. 2 Územního plánu Náchod, která nabyla účinnosti 30. 12. 2020

Územní plán Náchod – úplné znění po vydané změně č. 1

Změna č. 1 Územního plánu Náchod

Zastupitelstvo města na zasedání 24. 6. 2019 usnesením č. V. a) vydalo Změnu č. 1 Územního plánu Náchod, která nabyla účinnosti 15. 7. 2019

Územní plán Náchod

Územní plán byl vydán zastupitelstvem města dne 20. 6. 2016 usnesením č. III/a formou opatření obecné povahy č. 1/2016. Územní plán Náchod nabyl účinnosti 7. 7. 2016. Zpracovatel: REGIO projektový ateliér s.r.o., Hořická 50, 500 02 Hradec Králové