Dnes
Teplota: 12.5 °C

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 2/2000 kterou se ruší obecně závazné vyhlášky Města Náchoda

Zastupitelstvo města Náchoda se na svém zasedání dne 11. prosince 2000 usneslo vydat v souladu s § 10 a § 84 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku.


1) Ruší se vyhláška o chovu užitkových a ostatních domácích zvířat platná pro území města Náchoda ze dne 1. 1. 1990


2) Ruší se vyhláška o zákazu používání zábavné pyrotechniky platná pro území města Náchoda ze dne 28. 12. 1995


3) Ruší vyhlášku o přijímání žádosti o byt a o přidělování bytů ze dne 8. 4. 1992

Tato obecně platná vyhláška nabývá účinnosti 27. prosince 2000MVDr. Josef Řehák
místostarosta
Miloslav Čermák
starosta