Dnes
Teplota: 12.3 °C

Obecně závazná vyhláška č 1/2005,kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.2/2004 O stanovení příspěvku na pobyt dítěte v MŠ, ŠD a ŠK zřizovaných městem Náchodem pro školní rok 2004-2005

Zastupitelstvo města Náchoda se na svém 14.zasedání dne 28.2.2005 usnesením č.VIII/a usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1


Na základě ustanovení § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), se zrušuje obecně závazná vyhláška č.2/2004 O stanovení příspěvku na pobyt dítěte v MŠ, ŠD a ŠK zřizovaných městem Náchodem pro školní rok 2004-2005


Čl. 2
Účinnost


Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.4.2005

Ing. Jaroslav Rohulán
místostarosta
Ing. Oldřich Čtvrtečka
starosta