Dnes
Teplota: 12.3 °C

Archiv některých předpisů, které pozbyly platnostiObecně závazná vyhláška č. 1/2023 o vymezení doby nočního klidu


Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 3/2022


Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 1/2021

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
- účinnost od: 14.5.2021

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 6/2020

Obecně závazná vyhláška č. 6/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 5/2020

Obecně závazná vyhláška č. 5/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.5/2019, o místním poplatku z pobytu
- účinnost od: 7. 10. 2020

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 4/2020

Obecně závazná vyhláška č. 4/2020, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Náchod a části školských obvodů základních škol zřízených městem Náchod
- účinnost od: 2. 10. 2020

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 3/2020

Obecně závazná vyhláška č. 3/2020, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Náchod a část školského obvodu mateřské školy zřízené městem Náchod
- účinnost od: 2. 10. 2020

Nařízení města Náchoda č. 2/2020

nařízení o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 1/2020

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
- účinnost od: 4. 3. 2020

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 8/2019

Obecně závazná vyhláška č. 8/2019, o místním poplatku ze psů
- účinnost od: 1. 1. 2020

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 7/2019

Obecně závazná vyhláška č. 7/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 6/2019

Obecně závazná vyhláška č. 6/2019, o místním poplatku ze vstupného
- účinnost od: 1. 1. 2020

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 5/2019

Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, o místním poplatku z pobytu
- účinnost od: 1. 1. 2020

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 3/2019

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 1/2019

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Náchod a části školských obvodů základních škol zřízených městem Náchod

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 1/2018

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Náchod a části školských obvodů základních škol zřízených městem Náchod

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 2/2017

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Náchod a část školského obvodu mateřské školy zřízené městem Náchod

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 1/2017

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o vymezení doby nočního klidu
- účinnost od: 1. 4. 2017

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 1/2016

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 5/2015

Obecně závazná vyhláška č. 5/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 1/2015

OZV č. 1/2015, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství platná v území obvodu města Náchoda, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 7/2011

Nařízení města Náchoda č. 1/2015

Nařízení města Náchod č. 1/2015 o nařízení o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov (pdf /520 kB)

Nařízení města Náchoda č. 2/2014

Nařízení města č. 2/2014, kterým se doplňuje příloha č. 1 Nařízení rady Města Náchod č. 1/2014, kterým se stanovují v oblastech města zóny placeného stání, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničního motorového vozidla za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy a způsob úhrady příslušné ceny za parkování (pdf /255 kB)

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 4/2013

Obecně závazná vyhláška č. 4/2013 kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 2/2013

Obecně závazná vyhláška č. 2/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství platná v území obvodu města Náchod

Nařízení města Náchoda č. 1/2012

Nařízení města č.1/2012, kterým se stanovují v oblastech města zóny placeného stání, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničního motorového vozidla za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy a způsob úhrady příslušné ceny za parkování

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 12/2011

Obecně závazná vyhláška č. 12/2011, Jíž se zakazuje na území Náchoda provozovat výherní hrací přístroje, interaktivní videoloterní terminály a technická hrací zařízení povolovaná podle § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 11/2011

Obecně závazná vyhláška č.11/2011 k trvalému označování psů a evidenci jejich chovatelů

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 10/2011

Obecně závazná vyhláška č. 10/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů a zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2009, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 7/2011

Obecně závazná vyhláška č. 7/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství platná v území obvodu města Náchod

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 4/2011

Obecně závazná vyhláška č. 4/2011 o místním poplatku ze psů platná v území obvodu města Náchod

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 3/2011

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku ze vstupného platná v území obvodu města Náchod

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 2/2011

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství platná v území obvodu města Náchod

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 1/2011

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity platná v území obvodu města Náchod

Nařízení města Náchoda č. 1/2010

Nařízení města č.1/2010, kterým se stanovují v oblastech města zóny placeného stání, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničního motorového vozidla za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy a způsob úhrady příslušné ceny za parkování

Nařízení města Náchoda č. 1/2006

Nařízení města č.1/2006 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov (pdf /550 kB)

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 2/2005

Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2005, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných městem Náchodem

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 4/2004

Obecně závazná vyhláška č. 4/2004, o závazných částech změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru Náchod

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 3/2004

Obecně závazná vyhláška č. 3/2004, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2003, o udržování čistoty a pořádku ve městě

Nařízení města Náchoda č. 1/2004

Nařízení města č.1/2004 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov (pdf /550 kB)

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 3/2003

Obecně závazná vyhláška č. 3/2003, o povinné ochranné deratizaci ve městě

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 2/2003

Obecně závazná vyhláška č. 2/2003, o udržování čistoty a pořádku ve městě

Obecně závazná vyhláška Města Náchodač. 1/2002

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 1/2002, o regulaci pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 2/2001

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 2/2001, o koeficientu růstu nájemného z bytu

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 1/2000

Obecně závazná vyhláška č. 1/2000, kterou se vydává požární řád Města Náchoda

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 7/1998

Vyhláška č. 7/1998, o závazných částech územního plánu sídelního útvaru - 1998

Obecně závazná vyhláška Města Náchodač. 5/1998

Obecně závazná vyhláška č. 5/1998, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/1998, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 1/1998

Vyhláška č. 1/1998, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 6/1998

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda č. 6/1998, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj v úplném znění

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda 1997

Vyhláška ze dne 20.června 1997, o placeném stání na místních komunikacích

Obecně závazná vyhláška Města Náchoda 1993

Vyhláška o městské policii v Náchodě - 1993
- účinnost od: 16. 7. 1993